Header Ads

'Yaşayan Diller ve Lehçeler' Seçmeli Dersinde İçerik ve Öğretmen Belirsizliği


Okulların açılmasıyla yeni eğitim öğretim yılına girilirken, ortaokullarda “Yaşayan Diller ve Lehçeler” adı altında işlenecek seçmeli Kürtçe dersinin nasıl okutulacağına dair belirsizlik sürüyor.

Milli Eğitim Bakanlığı, 5, 6, 7 ve 8. Sınıflar için haftada 2 saat Kürtçe’nin Kurmanci ve Zazaca lehçelerinin okutulacağı öğretim programını hazırladı. Ancak Kürtçe ders kitapları henüz Talim ve Terbiye Kurulu’nun onayından geçip okullara gönderilmedi.

Seçmeli Kürtçe derslerinin kimler tarafından verileceği eğitimciler için belirsizken, Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileri, derse girecek öğretmenlerin Kürtçe bilen Türkçe ve Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenlerinden seçileceğini dile getirdi.

Dersin öğrenciler tarafından pek talep edilmediğini belirten Eğitim Sen yöneticileri ise “ Derse ilişkin altyapı yok. Tamamen içi boş, kimin ne yaptığı belli olmayan bir sistemle karşı karşıyayız” diye konuştu.

KÜRTÇE DERS KİTAPLARI NE DURUMDA?
Seçmeli Kürtçe dersi için okutulacak ders kitaplarının ne aşamada olduğunu sorduğumuz Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerinden de çelişkili yanıtlar geldi. İlk konuştuğumuz bir Bakanlık yetkilisi kitapların hazır olduğunu ve Talim ve Terbiye Kurulu’nun onayını beklediğini dile getirdi. Daha sonra konuştuğumuz bir yetkili ise öğretim programının onaylandığını; ancak ortada henüz kitap olmadığını, kitabın hazırlanıp basılması için dersi seçecek öğrenci sayısının ve derse talebin belirlenmesi gerektiğini belirtti.

‘DEVLETİN HAZIRLIĞI YOK’
Devletin seçmeli Kürtçe dersine yönelik hazırlığı olmadığını dile getiren Eğitim Sen Tunceli Şube Sekreteri Hanifi Bekmezci, “Kaynak olarak elde avuçta bir şey yok. Bu dersleri verebilecek kişilerle ilgili herhangi bir düzenleme yapılmadı. Dersleri kimin vereceğini kimse bilmiyor. Seçmeli ders de olsa, bu ciddi bir iş. Ancak hükümeti bu konuda ciddi görmüyoruz” diye belirtti.

Eğitim Sen Batman Şube Başkanı Bülent Hatun ise, “Derse ilişkin altyapı yok. Tamamen içi boş, kimin ne yaptığı belli olmayan bir sistemle karşı karşıyayız. Seçmeli dersleri kimin vereceği belli değil. Türkçe ve Sosyal Bilgiler öğretmenlerinin Kürtçe seçmeli derslere gireceğine dair duyum aldık. Eğer bir okulda bu branş öğretmenleri Kürtçe bilmiyorsa ne olacak? Öyle bir durumda, bu dersi verecek herhangi bir öğretmen olmadığı için çocuklar zorunlu olarak başka bir seçmeli ders seçecek” diye konuştu.

‘YAŞAYAN DİLLERİ’ VELİLER BİLMİYOR
Seçmeli Kürtçe dersin açılabilmesi için ise en az on öğrencinin dilekçe vermesi gerekiyor. Kürtçe seçmeli derslere yönelik talebin az olduğunu belirten Hatun, “Derse yönelik çok yoğunluk yok. Her okulda bir, iki sınıf ya açılır ya açılmaz. Yaşayan Diller ve Lehçeler dersi seçmeli ders formlarında yazılı, ama veliler ‘Kürtçe dersi’ diye yazmadığı için bu yaşayan dillerin ne olduğunu bilmiyor” diye belirtti.

Eğitim Sen Mardin Şube Başkanı Mehmet Can Yıldız ise “Veliler çocukları için seçmeli Kürtçe dersini tercih etmiyor. Veliler anaokulundan üniversiteye kadar çocukları için anadilde eğitim istiyor. Haftada iki saatlik Kürtçe dersi yetersiz buluyor” diye konuştu.

Seçmeli Kürtçe derslere diğer branş öğretmenlerinin girmesini de eleştiren Yıldız, “Kürtçe alanında Kürt Dili Araştırma ve Geliştirme Derneği (Kürdi-Der), Kürt Enstitüleri gibi kurumlarda sertifikalı pek çok öğretmen var. Ancak, bakanlık bu öğretmenleri kabul etmiyor. Aslında alanda pek çok yetkin öğretmen olmasına rağmen, okullarda öğretmen sıkıntısı yaşanıyor” diye belirtti.KİM NE DEDİ?

“Anadil seçmeli ders olamaz”
Kürt Dili Araştırma ve Geliştirme Derneği Genel Başkanı Burhan Zorooğlu: Seçmeli Kürtçe derslerini biz yerinde bir karar olarak görmüyoruz. Bir halkın kendi anadilini seçmeli ders olarak sunmak doğru değil. Konulan dersin temel amacı Kürtleri oyalamaktır. Anadilde eğitim, her halkın hakkı olduğu gibi Kürtlerin de en doğal hakkıdır. Bu hakkın anayasal güvence altında, eşit yurttaşlık temelinde verilmesi bizim talebimizdir. Bu seçmeli derslerle ilgili hükümet hiçbir kurumu dikkate almamıştır. Dersi verecek Türkçe öğretmenleri Kürt dahi olsa, eğer Kürt dili üzerinde bir çalışması yoksa Kürtçeyi veremez. Çünkü dil yapıları farklıdır.

İstanbul Kürt Enstitüsü Başkanı Zana Farqînî: Halkın talebi anadilde eğitim hakkıdır. Bu hak tartışılamaz. Seçmeli dil dersi aslında Kürt olmayanlara verilmesi gereken bir derstir. Kürtlerin kendi dillerini yabancı dil gibi seçmeli bir şekilde almaları kabul edilebilir bir durum değildir. Şu an baktığımızda da seçmeli dersler toplumda çok büyük ilgiyle karşılanmıyor.

KAFKASYA DİLLERİ
Öğretilecek diğer diller arasında yer alan Kafkas Dilleri'nin Kuzeybatı veya Abhaz-Adige grubuna ait Abhazca ve Adigece'nin ders programı da dinleme, konuşma, yazma ve okuma şeklinde işlenecek. Bu dillerin seçmeli dersleri ile ilgili de belirsizlik sürüyor.
(Olgu Kudakçı/BirGün-AA)

Hiç yorum yok

Blogger tarafından desteklenmektedir.