Header Ads

Gezi Hukuki İzleme Grubu: 'Türkiye Totaliter Bir Rejime Hızla Yol Alıyor'


Gezi Hukuki İzleme Grubu tarafından hazırlanan 'Gezi Raporu' kamuoyuna açıklandı. Çarpıcı detayların yer aldığı raporda, Türkiye’nin giderek otoriter hatta totaliter rejime doğru hızla yol aldığı vurgulandı.

Gezi Hukuki İzleme Grubu’nun bir süredir üzerinde çalıştığı ‘Demokrasi ve Totalitarizm Sarkacında Türkiye’ başlıklı 'Gezi Raporu' tamamlandı.

Akademisyenler, avukatlar, Türkiye Barolar Birliği, İstanbul Tabip Odası, Çevre Mühendisleri Odası, DİSK başta olmak üzere çok sayıda kişi, meslek odaları ve sivil toplum örgütlerinin çok yönlü bu çalışmaya katkı sunduğu öğrenildi.

Taksim’de bir otelde kamuoyu ile paylaşılan raporda dikkat çeken ayrıntılar şöyle:

 “2013 yazında bir kent ve çevre savunması hareketi olarak başlayan Gezi protestoları kısa zamanda toplumun değişik kesimlerinden gelen siyasi tepki ve talepleri içerisine alarak güçlü bir toplumsal muhalefete dönüşmüştür.

Bu muhalefetin siyasi iktidar tarafından şiddetle bastırılmaya çalışılması temel hak ve özgürlüklerin sürekli bir şekilde ihlal edildiği hukuk devleti ve demokrasiyle bağların koparıldığı bir siyasi ortam yaratılmıştır.

Barışçıl sokak gösterileri ile dile getirilen demokratikleşme ve özgürleşme talepleri siyasi iktidar tarafından bir darbe girişimi olarak topluma sunulmuş, bu suçlama göstericilere karşı hazırlanan iddianamelerde de yer almıştır.

Bu ve Gezi sonrası meydana gelen diğer gelişmeler demokrasiden uzaklaşılarak otoriter hatta totaliter bir rejime doğru hızla yol alındığını göstermektedir.

Gezi’de gün yüzüne çıkan toplumsal muhalefet bizzat iktidarın politikaları sonucu şekillenmiştir.

Özellikle kentsel ve ekolojik talan kişi özgürlüğü ve özel yaşama müdahaleler kadın bedeni üzerinden siyaset toplumu muhafazakarlaştırma çabası, artan polis şiddeti gibi faktörlerden beslenen Gezi muhalefetinin milli irade karşıtlığı darbe savunuculuğu veya komplolarla ilişkilendirilmesi mümkün değildir.

Anayasa ve uluslararası insan hakları hukuku ışığında bakıldığında Gezi protestoları geneli itibarıyla barışçıl eylemlerdir. Bu eylemlerin sistematik bir şekilde yasaklanması zor kullanılarak bastırılması anayasa ve hukuka aykırıdır.

Toplumsal muhalefetin tekrar canlanmasını önlemek amacıyla ifade ve örgütlenme özgürlüklerini kısıtlayıcı yeni düzenlemeler ivme kazanmıştır.

Özgürlükler alanı daralırken yasalaşma aşamasında olan iç güvenlik paketiyle kolluğun yetkileri genişletilmek istenmektedir.”

Hiç yorum yok

Blogger tarafından desteklenmektedir.