Header Ads

Anayasa Mahkemesi İmam Nikahı Kıymak İçin Getirilen Resmi Nikah Şartını Kaldırdı


Anayasa Mahkemesi (AYM), imam nikahı kıyma için getirilen resmi nikah şartını kaldırdı. AYM 'ölçülülük' ilkesine aykırı düştüğünü gerekçesi ile maddelerin iptaline karar verdi.

Erzurum Pasinler Sulh Ceza Mahkemesi, resmi nikâhtan önce dini tören yapan sanık çiftin davasıyla ilgili olarak, AYM’ye başvurdu.

Mahkeme, evlenmenin dinsel törenini yaptırmanın özel hayat ile din ve vicdan özgürlüğüne ilişkin hususlar olduğuna, dolayısıyla resmî bir evlilik akdi olmaksızın birlikte yaşamanın dahi suç olmadığı bir hukuki düzende evlenmenin dinsel törenini yapma ve yaptırmanın suç olarak düzenlenmesine vurgu yaptı.

 Mahkeme ayrıca düzenlemenin özel hayat ve aile hayatına saygı gösterilmesi hakkı, din ve vicdan özgürlüğü, kanun önünde eşitlik ilkesi ve kişilerin maddi ve manevi varlığının korunması ve geliştirilmesi hakkına aykırı olduğunu ileri sürdü.

AYM, kişilerin özel hayatlarına ve aile hayatlarına saygı gösterilmesini isteme hakları ile din ve vicdan özgürlükleri kapsamında kalan evlenmenin dinsel törenini yapma ve yaptırma fiillerinin suç olarak düzenlenip bunlara cezai yaptırım bağlandığına dikkat çekti.

AYM, belirtilen haklara orantısız bir müdahalede bulunulması sonucunun doğurulduğunu ve ölçülülük ilkesine aykırı düştüğünü belirterek söz konusu kuralların iptaline karar verdi.

Hiç yorum yok

Blogger tarafından desteklenmektedir.