Header Ads

CHP´li Belediyeler ve TMMOB, İstanbul İçin İşbirliği Protokolü İmzaladı


CHA/DHA

İstanbul'da bulunan 14 CHP belediyesi ve TMMOB'a bağlı 24 meslek odası bir araya gelerek, yaşanabilir bir kent ve yaşanabilir bir İstanbul için işbirliği protokolü imzaladı. Programa, CHP İstanbul İl Başkanı Murat Karayalçın, CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu, CHP İstanbul Milletvekili İhsan Özkes, bazı CHP ilçe belediye başkanları ile TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Süleyman Solmaz ve TMMOB üyesi mühendisler katıldı. 

BU PROTOKOL BİLİM, AKIL, MANTIK, TEKNİK DIŞI MADDEYE KARŞI BİR MEYDAN OKUMADIR 

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı yaptığı konuşmada, zaman zaman yerel ve merkezi yönetimlerle karşı karşıya geldiklerini belirterek, "Bu protokol bizim açımızdan çok önemli. Halka karşı büyük bir taaruz içinde olan ve insani değerlerin her birine karşı çıkarak hayatımızı yeniden biçimlendirmeye çalışan AKP, bizim mesleğimizle ilgili çok ciddi bir hamle yaptı. Bizim mesleğimizle ilgili, 3194 sayılı imar yasasına, proje, vize istenmeyecek gibi hiçbir alt yapısı olmayan bir iki cümlelik yasa maddesi bir gece yarısı operasyonuyla kabul edildi. En azından bu protokol, bu bilim dışı, akıl dışı, mantık dışı, teknik dışı ve insani her türlü değer dışı olan bu maddeye karşı bir meydan okuma, işbirliğidir" dedi.

Programda konuşan Süleyman Solmaz, TMMOB’a yönelik bir günde üç kanun hükmünde kararname çıktığına değindi. Solmaz, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Dünya mühendislik birlikleri federasyonu üyesi olan üst birliğimiz TMMOB ve odalarımız mesleki faaliyetlerinden dolayı, bilindiği gibi bir süredir iktidarın hedefindedir. Kanun hükmünde karar nameler ile – ki bu konuyu ayrıca belirtmek isterim – odamıza yönelik bir günde üç tane kanun hükmünde kararname çıkmıştı. 2011 yılında yeni gelen bakanlarla birlikte, bundan sonraki süreçte hızlanan kentsel rantın pervasızca sömürülmesi doğa ve çevre katliamlarına yol açan rantsal uygulamalar TMMOB’a dönük müdahalenin nedenlerini ortaya koyar nitelikte gelişmeler sayılmalıdır.

Torba yasa tasarıları rant eksenli kentsel, kırsal dönüşüm alanları olarak kurgulanan halkın varlıkları ile bütün kamusal alanların tasarrufunun mülksüzleştirme yolu ile el değiştirmesini, ülke ve bölge ölçekli düzenlenecek bütüncül mekansal strateji planları, çevre düzenleri planları, imar planları ile yüksek planlama kurulu ve Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı üzerinden iktidara bağlanmasını iktidarın kontrolündeki yapı inşaat sektörü üzerinden metalaştırılarak sermaye piyasa çıkarlarına tabi kılınması hedefine yöneliktir. Bu güne kadar yaptıkları yasa tasarılarında geçen kamulaştırma kılıfının altındaki gerçek budur. 6335 sayılı TMMOB yasasının değiştirilmesinin istenmesi ile bütün ülkenin rant eksenli olarak imara açılması arasında bir bütünlük bulunmaktadır. Çünkü TMMOB bu kentte meslek ve mesleki bilimsel teknik gereklerden hareketle yapılan rantsal uygulamalara karşı bir direnç noktası olmuştur.”

Murat Karayalçın ise Anayasaya göre meslek odalarının yerel yönetim birimi olduğuna dikkat çekti. Karayalçın, “ Biraz sonra imzalayacağımız, protokolle başlatacağımız iş birliğinin, uzun yıllardır ilgili çevrelerde tartışılan ve benimsenen, şehir hakkı kavramının uygulamaya taşınması açısından bizim yönetimde olduğumuz dönemde geliştirmeye çalıştığımız kente karşı suç kavramının uygulamaya taşınması açısından, somutlaştırılması açısından da önem taşıdığını düşünüyorum. Protokolü imzalayacak taraflar için İstanbul’un yönetim paydaşları ifadesini kullandım. Anayasaya göre yerel yönetimlerde meslek odaları da yerel yönetim birimleridir. Yerinden yönetim birimleridir. Belediyeler mekânsal olarak meslek odaları da mesleki olarak yerel yönetim birimleridir. Bu nedenle yönetim paydaşları ifadesini kullanmak ihtiyacı duydum. Bu uygulama 6 ayda bir gözden geçirilecektir. Ve yeni iş birliği alanlarını tartışacaklar.” ifadelerine yer verdi.

Konuşmaların ardından, Murat Karayalçın ve Mehmet Soğancı başta olmak üzere İstanbul'daki CHP'li belediye başkanları ve TMMOB'a bağlı oda başkanları hazırlanan protokol metnini tek tek imzaladı.

Hiç yorum yok

Blogger tarafından desteklenmektedir.