Header Ads

David Harvey: İşçi Sınıfı Devrim Yapacak Güçte Değil


soL

İngiliz coğrafyacı, siyasal iktisatçı ve sosyal kuramcı David Harvey, Mimar Sinan Güzel Sanat Üniversitesi'nde yeni kitabı "On Yedi Çelişki ve Kaptalitalizmin Sonu"nu tanıttığı ve kapitalizme dair güncel tespitlerini anlattığı bir konferans gerçekleştirdi.

Sel Yayıncılık ve TMMOB İstanbul Şehir Plancıları Odası'nın üniversiteyle işbirliği içerisinde gerçekleştirdiği konferansa mevcut direnişler de konu oldu.

'KAPİTALİZMDEKİ BAZI ÇELİŞKİLER DÜZELTİLEMEZ'

Kitaplarında emperyalizmi, neoliberalizmi ve kapitalizmi hedef aldığını söyleyen Harvey, kendisini "anti-kapitalist" olarak tanımladığını söyledi. Kapitalizmin ürettiği çelişkilerin konuşmaları bitiren değil, başlatan şey olması gerektiğini söyleyen Harvey, sistemin bileşik büyümenin sürdürülemezliği gibi kimi çelişkilerinn düzeltilemez olduğunu belirtti.

Kapitalizmin Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla çok geniş yayılma alanları bulduğunu, ancak buna rağmen istediği miktarda büyüyemediğini söyleyen Harvey, sermayenin önceden ticari olmayan sağlık, eğitim gibi alanları da özelleştirmeler ile piyasalaştırdığını, sermayenin insan hakkı olması gereken bu alanlardan geri çektirilmesi gerektiğini söyledi.

KAPİTALİZM VE TAMAMI BOŞ SOKAKLAR

Genişlemek zorunda olan kapitalizmin yeni icatları için yeni ihtiyaçlar ürettiğini söyleyen Harvey, yeni ilaçlar için yeni hastalıklar üretildiğini belirterek, mevcut ihtiyaçların da karşılanmadığını bildirdi. Örneğin evlerin yatırım aracı olarak kullanılmaya başlandığını, bu sebeple bütün büyük şehirlerde yatırım için yapılan evlerin arttığını söyleyen Harvey, bu evlere ihtiyacı olan insanların ulaşamadığını söyledi.

Londra'da tamamı boş sokaklar olduğunu belirten Harvey, New York için de benzer bir durum olduğunu, dünyanın her yerinden zenginlerin burada ev aldığını ve evsizler için değil zenginler için evler yapıldığını aktardı. Harvey, evlerin meta olmaması gerektiğini söyleyerek, barınmanın insan hakkı olduğunu, yeni siyasetlerin de bu sorunlar etrafında şekillenmesi gerektiğini belirtti.

ÜRETİM VE DEĞERİN GERÇEKLEŞMESİ

Sömürünün sadece üretim aşamasında yapılmadığını, değerin gerçekleştiği aşamada da olduğunu söyleyen Harvey, zenginlerin kira üzerinden geçinmeye başladığını, tüketimin sistemin önemli bir parçası haline geldiğini ve bu aşamada da herkesin sömürüldüğünü söyledi.

'İŞÇİ SINIFI DEVRİM YAPACAK GÜÇTE DEĞİL'

Artık işçi sınıfının devrim yapacak gücü olmadığını iddia eden Harvey, işçi mücadelelerinin yanında durduğunu ancak yalnızca işçi sınıfının mücadelesiyle kapitalizmin yıkılamayacağını savundu.

Harvey, emek-sermaye çelişkisinin 1960'larda ve 1970'lerdeki kadar birincil önemde olmadığını iddia ederek, bunun farklı ülkeler için farklı derecelerde geçerli olduğunu da sözlerine ekledi.

YATAY ÖRGÜTLENMENİN SINIRLARI

Yeni türeyen yatay örgütlenmelerle ilgili de konuşan Harvey, yatay örgütlenmenin dogma haline getirilmemesi gerektiğini, tüm örgütlenme biçimleri gibi bunun da gücünün ve etkisinin sınırları olduğunu söyledi.

Farklı seviyelerde farklı biçimlerde örgütlenmeye ihtiyaç olduğunu söyleyen Harvey, mahalleleri örgütleyebilen yatay örgütlerin kentleri benzeri şekilde örgütleyemediğini de vurguladı.

Hiç yorum yok

Blogger tarafından desteklenmektedir.