Header Ads

3. Köprünün 2 Bağlantı Yolu İptal: Doğal Kaynaklar ve Ekolojik Rezervler Olumsuz Etkilenecek


cha

Mimarlar Odası ve Şehir Plancıları Odası’nın 3. köprünün bağlantı yollarının iptali için açtığı davalardan biri sonuçlandı. İstanbul 8. İdare mahkemesi, Sarıyer ve Beykoz bağlantı yollarını iptal etti. Mimarlar Odası İstanbul Şube Sekreteri Ali Hocaalioğlu, bağlantı yollarıyla ilgili devam eden 17 dava daha olduğunu söyledi.

Yapımı devam eden 3. köprü ve Kuzey Marmara Otoyolu bağlantı yollarının iptali için açılan 18 davadan biri sonuçlandı. TMMOB Mimarlar Odası tarafından yapılan açıklamada, “Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca onaylanan 08.10.2013 tasdik tarihli ‘Kuzey Marmara Otoyolu İstanbul İli, Beykoz İlçesi, Boğaziçi Gerigörünüm ve Etkilenme Bölgesi Geçişi ile Sarıyer İlçesi, Rumelifeneri Boğaziçi Gerigörünüm ve Etkilenme Bölgesi geçişlerine ilişkin 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım Planı Değişikliği’ne ilişkin TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi ve TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi tarafından açılan dava iptal kararıyla sonuçlanmıştır.” denildi.

Davanın seyrinden bahseden açılmada şu ifadelere yer verildi:

“Söz konusu davada; İstanbul'un ana ulaşım aksını oluşturan Boğaz geçiş ve güzergahlarının üst ölçekli Çevre Düzeni Planı'nda gösterilmediği; davalı idarece yürürlüğe konulan 1/25.000 ölçekli İstanbul İli Kuzey Marmara Otoyolu Nazım İmar Planı’nın imar mevzuatındaki plan tanımlarıyla hiçbir ilgisi olmayan, içinde tek bir arazi kullanım kararının yer almadığı ve sadece Boğaz geçişi ve çevre yollarının gösterildiği güzergah şeması niteliğinde bir plan olduğu; söz konusu güzergahın doğal kaynakları, ekolojik rezervleri olumsuz etkileyeceği, Boğaziçi alanında kalan alanlarda yapılacak planlarda 2960 sayılı Boğaziçi Kanunu hükümlerinin uygulanması gerektiği, ayrıca anılan kanuna bağlı olarak da Gerigörünüm ve Etkilenme Bölgesi'nde kalan davaya konu planlama bölgesinde plan yapma yetkisinin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na ait olmasına karşın, davalı bakanlıkça yapılan planda yetki yönünden hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçeleriyle, 8. İdare Mahkemesi'nin 27/04/2015 tarih ve 2015/1089 sayılı kararı ile İptal kararı verilmiştir.”

Devam eden davalardan birinin sonuçlandığını ifade eden Mimarlar Odası İstanbul Şube Sekreteri Ali Hocaalioğlu, “her bir bağlantı yolu için tek tek dava açılması gerekiyordu. Hepsine dava açtık. Devam eden 17 dava daha var.” dedi.

Hiç yorum yok

Blogger tarafından desteklenmektedir.