Header Ads

Ankara Barosu 'Ak Saray' Arazisinin Tahsis Kararının İptali İçin Dava Açtı


Ankara Barosu Başkanlığı, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin, üzerine Cumhurbaşkanlığı Sarayı yapılan Atatürk Orman Çiftliği’ne (AOÇ) ait 8 bin 406 metrekarelik parselin 2 yıllığına ve bedelsiz olarak Başbakanlık’ta tahsis edilmesini öngören 8 Nisan 2015 tarihli kararının iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle dava açtı.

Ankara Nöbetçi İdare Mahkemesi’ne sunulan dava dilekçesinde, AOÇ’ye ait arazinin Başbakanlık’ta tahsis edilmesinin yasal dayanaktan yoksun olduğu vurgulandı. Dilekçede, tahsisi yapılan parselin, Mustafa Kemal Atatürk’ün zirai üretim birimi olarak korunması şartıyla Hazine’ye bağışladığı AOÇ’nin bir parçası olduğuna dikkat çekildi.

Dava dilekçesinde, Belediye Kanunu’nun 75. maddesinin, kamu kurum ve kuruluşlarına belediyeler, bağlı kuruluşları ve belediye şirketlerince devir veya tahsis edilen taşınmazların kamu konutu ve sosyal tesis olarak kullanılmasını yasakladığı anımsatıldı. Dilekçede, söz konusu kararın, ilgili komisyona gönderilmeden Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nde görüşülerek oy çokluğuyla kabul edildiği hatırlatıldı.

Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 18. maddesine göre Meclis’in almış olduğu kararların tam metninin, karar kesinleştikten itibaren en geç yedi gün içinde valiye gönderilmesi ve uygun araçlarla halka duyurulması gerektiği belirtilen dava dilekçesinde, söz konusu kararın halka duyurulmadığı kaydedildi.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü kayıtlarına göre Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nın, Başbakanlık’a tahsis edilen bu parselin üzerinde bulunduğu vurgulanan dilekçede, “Başbakanlık adına tahsis edilen arazinin üzerinde fiilen Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nın olması sebebi ile bu idari işlem, konu ve sebep yönünden sakattır.” denildi.

Dava dilekçesinde, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin tahsis kararının yürütmesinin durdurulması ve iptali talep edildi. İptal davası, Ankara 4. İdare Mahkemesi’nde ilerleyen günlerde başlayacak.

Hiç yorum yok

Blogger tarafından desteklenmektedir.