Header Ads

Atatürk Orman Çiftliği'nin Saray'a Tahsis Edilen 8 Dönümlük Arazisi Yargıya Taşındı


Cihan

Ankara Büyükşehir Belediyesi, geçtiğimiz Nisan ayında Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) arazilerinden 8 dönümünü daha Cumhurbaşkanlığı Sarayı için tahsis etmişti. Söz konusu 8 dönümlük arazinin kararı Başbakanlık'a tahsis olarak geçti. Mimarlar Odası Ankara Şubesi de konuyu yargıya taşıdı. Dava dilekçesinde, alanın hukuk dışı şekilde Cumhurbaşkanlığı'nca kullanıldığı, Başbakanlığa tahsisinin de hukuka aykırı olduğu vurgulandı.

Nisan ayında Büyükşehir Belediye Meclisi'ne gelerek oy çokluğuyla karara bağlanan arazi tahsisi mahkemelik oldu. Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ait 63386 ada 6 parselde yer alan 8 bin 406 metrekarelik yerin 2 yıllığına Cumhurbaşkanlığı Sarayı için tahsis edilmişti.

'ALAN BAŞBAKANLIKÇA KULLANILMIYOR'

Mimarlar Odası Ankara Şubesi, AOÇ alanın Başbakanlığa devrine yönelik 8 Nisan 2015 tarihli meclis kararının iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle dava açtı. Dava dilekçesinde, “Dava konusu 63386 ada 6 parseldeki belediye hissesinin Başbakanlığa tahsisinin gerekçesinin anlaşılması mümkün değildir. Alan yasadışı şekilde Cumhurbaşkanlığınca kullanılmaktadır. Başbakanlığa tahsis edilmesinde hiçbir hukuki yarar bulunmamaktadır. Bu nedenle dava konusu işlem amaç yönünden de hukuka aykırıdır. Alan halihazırda kaçak saray yerleşkesi içerisinde kalmaktadır. Davalı idarenin dava konusu meclis kararı ile 'başbakanlık hizmet binası olarak kullanılmak üzere 2 yıl süre ile bedelsiz olarak Başbakanlık adına tahsis' kararında gerek alanın Başbakanlıkça kullanılmaması gerekse yukarıda sayılan nedenlerle hukuka aykırılığı tartışmasızdır.” ifadelerine yer verildi.

'MECLİS KARARI ATATÜRK'ÜN VASİYETİNE DE AYKIRI'

Belediye Meclis kararının Atatürk'ün vasiyetine aykırı olduğu dava dilekçesinde de yer aldı. Dilekçede şu ifadeler kullanıldı: “AOÇ arazisinin geleceği, yerel yönetimlerin borcu borçla kapattıkları küresel ekonominin dengelerine, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin hukuk dışı planlama ve yönetim anlayışına terk edilmektedir. AOÇ'nin bağış senedinde, çiftlikte arazi ıslahı ve düzenlenmesi yapılması, çevrenin güzelleştirilmesi, halka gezecek-eğlenecek ve dinlenecek sağlıklı yerler sağlanması, halka nefis ve katıksız gıda maddeleri üretilmesi ve temini amacı açıkça belirtilerek bunların gerçekleştirilmesi yükümlülüğü konulmuştur. Dava konusu Meclis Kararı Mustafa Kemal'in vasiyetine aykırıdır.”

'BU KARARLARI ALANLAR YARGI ÖNÜNDE HESAP VERECEK'

Dava açan Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, “Tahsis edilen alan Marmara Otelinin bulunduğu parseldir. AOÇ üzerindeki bütün zirai işletmeler, donanımları birlikte bir zirai üretim birimi olarak korunması ve işlerliğinin devamı şartı ile Atatürk tarafından hazineye devredilmiştir.” şeklinde konuştu.

Candan, "Mimarlar Odası Ankara Şubesi olarak açtığımız davalar, devam eden dava süreçleri ve yürütmeyi durdurma kararını da sayarsak AOÇ'nin 1 metrekare toprağını bile tahsis ya da başka bir yolla verilmesi hukuka aykırıdır. Bu dava ile AOÇ deki dava sayımız 57 olmuştur. Açtığımız ve açacağımız davalar, AOÇ topraklarını amacı dışında kullanımına izin verenler, kullananlar, hukuk dışı gasp edenler, vasiyeti ihlal ederek, toprakları talan edenlere yönelik büyük davanın delilleridir. Yargı önünde hesap verecekler.”

Hiç yorum yok

Blogger tarafından desteklenmektedir.