Header Ads

CHP'den 12 Yılın İnsan Hakları Bilançosu: 'AKP, Ağır İnsanlık Enkazı Yarattı'


cha

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), AKP iktidarındaki 12 yıllık insan hakları ihlalleri bilançosunu açıkladı. İki ayrı bölüm olarak hazırlanan raporun ilk bölümde 2015 yılının ilk 4 ayının, ikinci bölümde ise 2003 yılından bugüne kadar ki temel insan hakları ihlallerinin dökümü bulunuyor.

Hazırlanan rapora giriş yazısı yazan İnsan Hakları Genel Başkan Yardımcısı İstanbul Milletvekili M. Sezgin Tanrıkulu, İç Güvenlik Yasası’yla yasal bir kılıfa uydurulan temel insan hakları ihlalleri fiiliyatta her geçen gün daha da derin bir sorun haline geldiğine dikkat çekti. Tanrıkulu, kolluk güçlerinin yaptığı uygulamalarla beraber hükümetin doğrudan veya dolaylı etkisiyle yargı süreçlerinin de mağdurların aleyhine işlediğini, yargının adalet mercii olduğuna dair inancın giderek yok olduğunu vurguladı.

Yargının, temel hakları ihlal eden kolluk güçlerine kol kanat gerdiğini, İç Güvenlik Yasası’yla kolluk güçlerine sınırsız yetkilerin tanındığı bir ortamda demokrasiden söz etmenin ikiyüzlülük olacağını savunan CHP’li Tanrıkulu, “AKP hükümetinin Türkiye’yi getirdiği nokta, cunta rejimlerinin yarattığı enkazdan farksız bir tablodur.” dedi.

AKP ENKAZININ DÖKÜMÜ YER ALIYOR

Tanrıkulu, iki ayrı bilanço hazırladıklarına işaret ederek, şöyle devam etti:

“İlk bölümde 2015 yılının ilk dört ayındaki temel insan hakları ihlalleri, ikinci bölümde ise AKP’nin 2003’ten bu yana bazı temel haklarda yarattığı enkazın dökümü bulunmaktadır. Söz konusu rakamların bir kısmı TBMM’ye sunduğumuz yazılı soru önergeleri neticesinde elde ettiğimiz resmi verilerdir ancak verilerin çoğunluğunu insan hakları örgütlerinin açıkladıkları bilançolardan derleyerek kamuoyunun takdirine sunuyorum. İlk bölümde görüleceği üzere 2015 yılının ilk dört ayı içinde insanın en kutsal hakkı olan yaşam hakkının ihlali bakımından, iç savaş yaşayan ülkeleri aratmayacak bir enkazla karşı karşıyayız. Dört ay içinde başta iş cinayetleri, asker intiharları ve çeşitli bombalı saldırılar neticesinde 551 kişinin hayatını kaybetmesinin faturasını AKP iktidarı vermek zorundadır. 96 kişinin işkence mağduru olduğu bu dört aylık dönemde cezaevlerindeki bilançonun da ağırlaştığı, aşağıdaki dökümden görülecektir. 11 kişinin hayatını kaybettiği, 30 kişinin işkence ve kötü muameleye maruz kaldığı cezaevlerinde hasta mahpuslar meselesi tüm öneri ve tepkilerimize rağmen AKP tarafından diri tutulan bir acı olarak durmaktadır.”

AKP, ARTIK DEMOKRASİ KAVRAMININ KENDİSİNİ BİLE TEHLİKE OLARAK ALGILAMAYA BAŞLAMIŞ

Basında 'farklı tüm seslerin susturulmaya çalışıldığı, patronlara yönelik baskıyla gazetecilerin işten attırıldığı, bağımsız basın organlarının yargı veya iktidarın tehditleriyle sindirilmeye çalışıldığı bir ortamda ifade özgürlüğünün de esamisinin okunmadığını' dile getiren Sezgin Tanrıkulu, “İfade özgürlüğü tablosunda son dört aylık dönemde ifade özgürlüğüne yönelik yoğun bir yargı kıskacı göze çarpmaktadır. Tayyip Erdoğan hakkında eleştirel cümle kuran neredeyse herkes Cumhurbaşkanı'na hakaretten yargılanır hale gelirken Terörle Mücadele Yasası (TMY) de muhalefetin susturulması konusunda etkili bir silah olarak kullanılmaya devam edilmektedir.” dedi.

BU TABLO KARANLIK BİR TABLODUR

Tanrıkulu, artık demokrasi kavramının kendisini bile bir tehlike olarak algılamaya başlamış olan AK Parti’nin iktidara geldiği 2002’den bu yana gerçekleşen insan hakları ihlallerini 'saklama çabasına' rağmen, muhalefetin ve insan hakları örgütlerinin yürüttüğü çalışmalar neticesinde bir tablo oluştuğunu vurguladı. “Bu tablo ne yazık ki karanlık bir tablodur.” ifadesini kullanan Tanrıkulu, şunları kaydetti: “Rakamlardan da anlaşılacağı üzere 2003’ten bu yana gerçekleşen insan hakları ihlalleri, özelikle de iş cinayetleri neredeyse bir iç savaş enkazını andırmaktadır. En az 208 kişinin faili meçhul cinayetlere, 520 kişinin yargısız infaz, dur ihtarı, rastgele ateş sonucu hayatını kaybettiği 2002-2014 tarihleri arasında gözaltı ya da cezaevinde hayatını kaybeden kişi sayısı da en az 451’dir! 2004-2015 tarihleri arasında yargısız infaz veya faili meçhul cinayete kurban giden çocuk sayısının da en az 88 olduğu görülmektedir. İş cinayetleri veya kaza sayıları ise korkunç boyutlara ulaşmış olduğu halde AKP iktidarı iş güvenliği ve işçi sağlığı konusunu tamamen 'kadere' bağlamakta ve tedbirlerin alınması veya aldırılması konusunda ısrarla vazifesinden kaçınmaktadır. Daha önce bir soru önergemize verilen yanıt üzerinden 2002-2013 yılları arasında kaza geçiren sigortalı ve hayatını kaybeden sigortalı işçi sayısını öğreniş bulunmaktayız. Buna göre 2002 yılı ile 2013 yılları arasında 930 bin 821 işçi kaza geçirmiş, 13 bin 510 sigortalı işçi de hayatını kaybetmiştir. Üstelik bu vahim tablo resmi rakamlardan oluşmakta ve sadece sigortalı işçileri kapsamaktadır. Dolayısıyla bu bilançonun çok daha ağır olduğunu akılda tutmak gerekmektedir.”

KAZANILMIŞ OLAN HAKLARIN GASPINA ASLA SEYİRCİ KALMAYACAĞIZ

AKP eliyle gerçekleşen ağır insan hakları ihlallerinin hazırladıkları bu tablolarla sınırlı olmadığını savunan CHP Genel Başkan Yardımcısı Tanrıkulu, açıklamasını şöyle tamamladı: “Ancak ulaşabildiğimiz rakamlar bile AKP’nin yarattığı ağır insanlık enkazını net olarak ortaya koymaktadır. Fakat bu ağır enkaz karşısında insan hakları savunucusu olan sivil toplumcuların ve biz siyasetçilerin seyirci kalmadığı, bu konuda mücadelemizi her geçen gün daha da artırdığımızı ifade etmek istiyorum.

7 Haziran genel seçimlerinin insan hakları açısından da önemli bir dönemeç olacağına inanıyorum. Bu kadar ağır hak ihlaline bulaşmış olan AKP iktidarının seçim sandığından gereken tepkiyi alacağına kuşku yoktur. Bu açıdan insan hakları için mücadele eden hiç kimsenin karamsarlığa kapılmaması ve temel hak mücadelesinden asla geri durmaması gerekiyor. İnsan, haklarıyla insandır. Büyük mücadeleler sonucu bütün insanlık için kazanılmış olan hakların gaspına asla seyirci kalmayacağız.”

OCAK-ŞUBAT-MART-NİSAN AYLARI İÇİNDE YAPILAN TEMEL İNSAN HAKLARI İHLALLERİ

YAŞAM HAKKI


Ölü Yaralı
Yargısız İnfaz 18 21
Operasyon - 2
Bombalı Saldırı 5 10
İş Kazası 482 Veri Yok
Asker İntiharları 20 -
Faili Meçhul 2 -
Siviller Arası Saldırılar 1 9
Nefret Saldırıları 1 6
Güneydoğu’da Operasyonlar 3 9
Kara Mayınları - 2
Suriye’de Çatışmalar 1 -

KİŞİ GÜVENLİĞİ

Vaka Sayısı Mağdur Sayısı

İşkence 15 96
Okul 3 16
Zabıta 3 4
Tecavüz 1 1
Asker 4 12
Huzurevi 1 1

CEZAEVLERİ
Kişi Sayısı
Ölüm 11
İşkence ve Kötü Muamele 30
Sağlık Hakkı/Hastalık 37
Açlık Grevi Eylemcisi 3
Sevk 7
Görüş Yasağı 1
Sevk 9Mahkûmiyet Beraat Yargılanan Para Cezası Gözaltı Tutuklu
299 2 yıl 7 ay 9 gün (3 Kişi) - 5 - 29 7
TMY 37 yıl 6 ay 20 gün (33 Kişi) 14 18 7500 TL (1 Kişi) 21 4
267 (iftira) - 1 - - - -
300 - - 1 - 1 1
301 10 ay (1 Kişi) - 4 - - -
216
- 1 2 - 2 -
125 11 yıl 2 ay 20 gün (6 Kişi) 10 74 20 bin 760 TL (3 Kişi) 1 1
215 - 1 - - 1 1
220 - - - - 1 1
299 5 ay (1 Kişi) - 14 - 40 2
314 - - 1 - - -
2911 sayılı Yasa - 1 - - - -
318 vb 1 yıl 3 ay (1 Kişi) - 3 9 bin TL (1 Kişi) - -
285 - 2 12 - - -
Toplam 6 yıl 8 ay 19 gün (7 Kişi) 11 21 7500 TL (1 Kişi) 11 2

Yayın yasağı 12
İnternet Yasağı 4
Gazeteye Baskın 1
Engellenen İnternet Sitesi 218
Toplatma Kararı Verilen Afiş 1
Akreditasyona Uğrayan Kanal/Gazete 12

TOPLANTI ve GÖSTERİ ÖZGÜRLÜĞÜ

Gözaltı Tutuklama Yaralı
Kürt Meselesi 597 111 19
Hükümeti Protesto 29 - -
Newroz 55 10
Diğer 961 1 5

ÖRGÜTLENME ÖZGÜRLÜĞÜ
Gözaltı Tutuklama Yaralı Seçim Çalışmasına Saldırı

Kürt Hareketi 293 88 - -
7 Haziran - - 3 29
Diğer 18 1 - -
Kapatma Davası Kapatılan Saldırıya Uğrayan Siyasi Parti Baskın Yapılan Kurum
2 3 11 3

AKP DÖNEMİNDE FAİLİ MEÇHULLER, YARGISIZ İNFAZLAR VE CEZAEVLERİNDE ÖLÜMLER

YIL Faili meçhul cinayet /Yargısız infaz/ Dur ihtarı/ Rastgele ateş açma/Gözaltında ya da cezaevinde ölüm vakaları
2002 8 38 48
2003 16 46 22
2004 8 35 38
2005 4 61 16
2006 21 49 11
2007 2 24 10
2008 30 37 47
2009 18 48 43
2010 9 29 41
2011 13 59 46
2012 19 35 60
2013 7 33 25
2014 53 26
(gösterilerde öldürülenler dâhil) 44
Toplam 208 520 451

AKP DÖNEMİNDE İNFAZ EDİLEN ÇOCUK SAYISI
YIL ÇOCUKLARA YÖNELİK YAGISIZ İNFAZ/FAİLİ MEÇHUL CİNAYET SAYISI
2004 1
2005 -
2006 18
2007 3
2008 1
2009 12
2010 14
2011 31
2012 10
2013 1
2014 3
2015 (Ocak ayı) 4
Toplam 88

CEZAEVLERİNDEKİ DOLULUK ORANI VE HAK İHLALLERİ (2014)
Toplam tutuklu/hükümlü sayısı Cezaevlerindeki çocuk sayısı Ağır hasta tutuklu-hükümlü sayısı
59 bin 429 bin 984 653

İŞKENCEYE TOLERANS, VATANDAŞA CEZA

YILLAR İŞKENCE VE EZİYET SUÇUNDAN AÇILAN DAVA SAYISI MAHKÛM OLAN KOLLUK GÜCÜ SAYISI

2003–2010 5 bin 643 2 bin 858

YILLAR GÖREVİ YAPTIRMAMA SUÇUNDAN AÇILAN DAVA MAHKÛM OLAN VATANDAŞ

2003–2010 104.348 64.798

İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ TABLOSU (2014)
TCK TCK 84, 125, 132, 134, 215, 216, 218, 285, 286, 288, 299, 305, 318. MADDELERİ KAPSAMINDA YARGILANAN KİŞİ SAYISI
145 KİŞİ (TOPLAM 212 YIL 14 GÜN HAPİS)

ERİŞİMİ ENGELLENEN İNTERNET SİTESİ 52.574

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK KURUMU’NUN VERDİĞİ RAKAMLARA GÖRE YIL YIL İŞ CİNAYETLERİYIL
KAZA GEÇİREN SİGORTALI İŞÇİ SAYISI HAYATINI KAYBEDEN SİGORTALI İŞÇİ SAYISI
2002 72 bin 344 872
2003 76 bin 668 810
2004 83 bin 830 841
2005 73 bin 923 1072
2006 79 bin 27 1592
2007 80 bin 602 1043
2008 72 bin 963 865
2009 64 bin 316 1171
2010 62 bin 903 1444
2011 69 bin 227 1700
2012 74 bin 871 744
2013 191 bin 247 1356
Toplam 930 bin 821 13 bin 510

İŞ GÖRMEZ RAPORU ALAN KİŞİ SAYISI VE TERSANE KAZALARI

2002-2014
İŞ GÖRMEZLİK RAPORU ALAN KİŞİ SAYISI 15 milyon 519 bin 419
TERSANELERDE YAŞANAN İŞ KAZALARI 605
TERSANELERDE YAŞANAN İŞ CİNAYETİ 19

Hiç yorum yok

Blogger tarafından desteklenmektedir.