Header Ads

Danıştay Binlerce Okul Yöneticisinin Atamasını Durdurdu


cha

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Türk Eğitim Sen’in, Yönetici Atama Yönetmeliği’ne karşı açtığı davada karar verdi. Karara göre, müdür yardımcılığı, müdür başyardımcılığı atamaları hukuka uygun bulunmadı. Ayrıca altı aydan daha az sureyle görev yapan İlçe Milli Eğitim Müdürleri ve Şube Müdürlerinin okul müdürlerini değerlendiremeyeceğinde karar kıldı. Böylece 8 binin üzerinde okul müdürü ile binlerce müdür yardımcısı, müdür başyardımcısının görevlerine iadesi için yol açıldı. Karar 100 bine yakın kişiyi ilgilendiriyor.

Türk Eğitim-Sen’in Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirilmelerine İlişkin Yönetmeliğin bazı maddelerinin iptali istemiyle açtığı dava, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu tarafından karara bağlandı.

Kurul, “Yönetici görevlendirmede esas alınacak hususlar” başlıklı 10. Maddesinin 9. Fıkrasının, “Müdür başyardımcılığı ve müdür yardımcılığına görevlendirme” başlıklı 23. Maddesinin 1. Fıkrasında hiçbir ölçüt ve duyuruya yer verilmemesine ilişkin eksik düzenleme ile EK-1 Değerlendirme Formunun “Açıklama” başlıklı kısmının 3. Maddesinde “en az altı ay çalışmış olma” şartının ilçe milli eğitim müdürü, eğitim kurumundan sorumlu şube müdürü ve insan kaynaklarından sorumlu şube müdürleri için aranmamasına ilişkin eksik düzenleme yönünden itirazın kabulüne karar verdi.

Türk Eğitim Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk, İdari Dava Daireleri Kurulu’nun müdür başyardımcısı ve müdür yardımcılarının atamasında, objektif kıstas öngörülmemesi, takdir yetkisine mutlak ölçüde bir etki kazandırması, hiçbir değerlendirme kriterine yer vermeyerek hukuka uygunluk denetiminin etkinliğini daraltması, kariyer ve liyakat ilkelerinin gözetilmemesi, ayrıca adayların görevlendirmelerden haberdar olmasını sağlayacak duyuruya yer vermeyerek geniş katılımı ve fırsat eşitliğini ortadan kaldırması nedeniyle hukuka uygunluk bulunmadığı kararını verdiğini belirtti.

Okul müdürleriyle ilgili de objektif ve doğru bir değerlendirme yapılabilmesi için müdürlerin çok iyi tanınması, bunun için de makul bir süre birlikte çalışılması şartı aradığını ifade eden Koncuk, bu sürenin de en az altı ay olarak belirlendiğini açıkladı.

Koncuk, “Kurulun verdiği kararda, ‘Okul müdürü hakkında objektif ve doğru bir değerlendirme yapılabilmesi için çok iyi tanınması, bunun için de makul bir süre birlikte çalışılması gerektiğinden bahisle, EK-1 Görev Süreleri Uzatılacak Eğitim Kurumu Müdürleri İçin Değerlendirme Formunun “Açıklama” başlıklı kısmının 3. Maddesinde “en az altı ay çalışmış olma” şartının İlçe Milli Eğitim Müdürü, Eğitim Kurumundan Sorumlu Şube Müdürü ve İnsan Kaynaklarından Sorumlu Şube Müdürleri için aranmamasına ilişkin eksik düzenlemenin yürütmesinin durdurulmasına karar verilmiştir.’ Denildi. Böylece, yeni müdür görevlendirmesi yapılan eğitim kurumunda dört yıllık görev süresi dolmadan görevleri sonlandırılan müdür başyardımcıları ve müdür yardımcılarının görevlendirmelerinin sonlandırılmasına ilişkin işlemlerin de dayanağı kalmadığından eski görev yerlerine geri döndürülmeleri gerekmektedir. Aynı şekilde, Yönetmeliğin 23/1 maddesine göre, boş bulunan normlar duyuruya çıkarılmadan, objektif kıstaslar gözetilmeden, eğitim kurumu müdürünün inhası ve il milli eğitim müdürünün teklifi üzerine valinin onayı ile gerçekleştirilen müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı görevlendirmelerinin de iptal edilmesi gerekmektedir. Diğer yandan; bulunduğu eğitim kurumunda görev süresi uzatılacak eğitim kurumu müdürlerinin EK-1 Değerlendirme Formu üzerinden yapılan değerlendirme işlemleri şayet altı aydan az süreyle çalışmış olan İlçe Milli Eğitim Müdürü, Eğitim Kurumundan Sorumlu Şube Müdürü ve İnsan Kaynaklarından Sorumlu Şube Müdürleri tarafından yapılmış ise bu değerlendirme işlemlerinin de iptali gereklidir.” ifadelerini kullandı.

Koncuk, böylece Milli Eğitim Bakanlığı’nca yapılan bir haksızlığın daha yargıdan döndüğünün altını çizerek, “Bakanlık tarafından mahkeme kararının gereklerinin ivedilikle yerine getirilerek hakları gasp edilen tüm eğitim kurumu müdürü, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcılarının haklarının iade edilmesi gerekir.” diye konuştu.

Hiç yorum yok

Blogger tarafından desteklenmektedir.