Header Ads

Mimarlar Odası'ndan Melih Gökçek Hakkında 'Rüşvet' İddiasıyla Suç Duyurusu


cha

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'ne (TMMOB) bağlı Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin bir süredir onayladığı bazı kararların usulsüz olduğunu gerekçe göstererek, ‘rüşvet’ ve ‘görevi kötüye kullanma’ suçları işlendiği iddiasıyla Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ve meclis üyeleri hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusuna gerekçe olarak, Gölbaşı ilçesi İncek ve Kızılcaşar mahallelerinde ‘belediyeye bağış yapılması koşuluyla’ yapılaşma koşullarının tam 7 kat arttırılması gösterildi. Suç duyurusunda belediyenin ‘rüşvet’ karşılığında emsal artışları yaptığı öne sürüldü.

Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi’nden yapılan açıklamada, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin bir süredir usulsüz olarak onayladığı kararlar nedeniyle suç duyurusunda bulunulduğu belirtildi.

Açıklamada, “Rüşvet ve gerek kasten gerekse de ihmalen görevi kötüye kullanmak suçları ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı İ. Melih Gökçek ve meclis üyeleri hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunduğumuzu kamuoyu ile paylaşmak isteriz.” ifadelerine yer verildi.

BAĞIŞ KARŞILIĞINDA YAPILAŞMA KOŞULLARI 7 KART ARRTTIRILDI

Açıklamada, suç duyurusuna konu olan Belediye Meclis kararıyla ilgili şu bilgiler verildi:

“Davacı taraf olduğumuz, Ankara 1. İdare Mahkemesi’nde görülen Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 16 Ocak 2015 tarih ve 202 sayılı kararında, Gölbaşı İlçesi İncek ve Kızılcaşar Mahalleleri 111195 numaralı ve 111346 numaralı adaların 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planları değişikliği konu olmuştur. Söz konusu karar ile yaklaşık 102 hektarlık alanın yüzde 20’sinin belediyeye ‘bağışlanması’ şartıyla yapılaşma koşullarının yaklaşık yedi kat artırılmakta ve bu kararın ‘İmar Kanunu taslağında öngörülen imar rantlarının kısmen kamuya aktarılması hükümlerinin kanun öncesi tatbikatı niteliği taşıdığı’ belirtilmektedir.”

Söz konusu kararın, 7 kat emsal artışı yapılabilmesi için Belediye'ye arsanın yüzde 20’sini teklif edilmesinin içerdiği savunularak, “Yani karşılıklı bir çıkar ilişkisi söz konusudur. Türk Dil Kurumu’nun ‘rüşvet’ tanımına bakıldığında bu durumun rüşvet olarak adlandırılacağı ayan beyan ortadadır. Bu karar ile daha önce defalarca duyumunu aldığımız fakat belgelendiremediğimiz ‘arsa karşılığında emsal artışı’ yönteminin meşrulaştırılmaya çalışıldığını, yolsuzlukların meclis kararlarına işlendiğini, kamu görevinin ve kamu adına yapılan planlamanın rüşvete alet edildiğini, hukuksuzlukların onaylandığını, planlamanın kuralsızlaştırıldığını, açıkça ortaya koyuyor.” ifadeleri kullanıldı.

Hiç yorum yok

Blogger tarafından desteklenmektedir.