Header Ads

Ankara'daki tarihi Saraçoğlu Mahallesi'nin SİT derecesinin düşürülmesi kararı iptal edildi

Cihan

Cumhuriyet döneminin ilk toplu konut projesi olma özelliği taşıyan Saraçoğlu Mahallesi’yle ilgili Ankara 12. İdare Mahkemesi’nden dikkat çekici bir karar çıktı. Mahkeme, Koruma Kurulu’nun mahallede inşa ve restorasyon faaliyetleri başta olmak üzere söküm, taşım, kazı gibi çalışmaların önünü açan sit derecesinin 1’den 2’ye düşürülmesi kararını iptal etti. Böylece Saraçoğlu Mahallesi’nin 1. derece kentsel sit alanı olduğu tescillendi. Kararı değerlendiren mahalle sakinleri, “Beklediğimiz ve bizim için çok önemli bir karar oldu.” yorumunda bulundu.

Kamuoyunda Saraçoğlu Mahallesi olarak bilinen Namık Kemal Mahallesi, Bakanlar Kurulu tarafından iki kez riskli alan ilan edildi. Bu kararların biri Danıştay tarafından iptal edilirken, diğerinin de yürütmesi durduruldu. Daha sonra ise arsa tahsisleri kaldırılarak Maliye Bakanlığı’na devredildi. Bu arada Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın talebiyle 13.09.2013 tarihinde ise Ankara 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu, mahallenin sit 1 olan sit derecesini 2’.ye düşürdü. Böylece mahallede bulunan lojmanlarda söküm işlemlerinin yanısıra kazı çalışmalarının da önü açılmış oldu. Namık Kemal Mahallesi'ni Koruma ve Yaşatma Derneği de Koruma Kurulu’nun bu kararını yargıya taşıdı.

MAHKEME ‘HUKUKA UYGUNLUK YOK’ DEDİ

Davada bilirkişi heyeti sit derecesinin düşürülmesinin doğru olmadığını tespit eden bir rapor yazdı. Davayı görüşen Ankara 12. İdare Mahkemesi de bilirkişi raporuna dayanarak Koruma Kurulu’nun söz konusu kararını iptal etti. Mahkeme, bilirkişi raporunun bilimsel ve teknik incelemenin sonucu olarak doğru olduğunu kabul ederek, itirazları da reddetti. Alanın kentsel sit alanı olduğunu belirten mahkemeye heyeti, koruma amaçlı imar planı hazırlanmadan alanla ilgili herhangi bir tasarruf yapılamayacağına hükmetti. Mahkeme kararında, “Kentsel Sit alanı olan Namık Kemal Mahallesi’ndeki yapıların koruma grubunun ‘2. Grup yapılar’ olarak belirlenmesinin mevzuata uygun olmadığının bilirkişi raporu ile sabit bulunması karşısında tesis edilen davalı idare işlemlerinde hukuka uygunluk bulunmamaktadır.” ifadelerine yer verildi.

“ZİNCİRLEME HATALAR YAPILDI”

Kararı değerlendirmek üzere Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nde bir basın toplantısı düzenlendi. Toplantıya Mimarlar Odası Ankara Şube yöneticileri, Şehir Plancıları Odası Ankara Şube yöneticileri ve Saraçoğlu Mahallesi sakinleri katıldı. Toplantıda konuşan Namık Kemal Mahallesi'ni Koruma ve Yaşatma Derneği Avukatı Asım Özcan, “Bundan sonra lojmanlarla ilgili yapılması planlanan her şey ayrı ayrı Koruma Kurulu’nun izniyle yapılmak zorunda. Biz lojmanların da mahalledeki kamu binalarının da aynı şekilde korunmasını istiyoruz.” dedi. Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Deniz Kimyon ise “Saraçoğlu’yla ilgili zincirleme hatalar yapıldı, hepsi de mahkemeden öndü. Riskli alan denildi, olmadığı mahkemece sabit. Koruma derecesi düşürüldü, mahkemeden döndü.” ifadelerini kullandı.

“SARAÇOĞLU’NUN TÜRGEV’E VERİLECEĞİNİ DUYUYORUZ”

Mahkemenin kararının ‘sevindirici bir gelişme’ olarak niteleyen Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, daha önce dile getirdiği ‘Mahallenin TÜRGEV’e devredileceği’ iddiasını da yineledi. Candan, “Mahalleyle ilgili bir yandan TÜRGEV süreci de devam ediyor. Duyumlarımıza göre Başbakanlık’ta bu konu konuşuluyor. Mahalledeki yapıların vakıfların kullanımına açılması öngörülüyor. Böyle bir plan var mıdır bilmiyoruz ama duyumlarımız bu yönde.” şeklinde konuştu.

Hiç yorum yok

Blogger tarafından desteklenmektedir.