Header Ads

CHP, cemevlerinin resmi olarak 'ibadethane' statüsü alması için kanun teklifi verdi


CHP Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek, verdiği kanun teklifiyle cemevlerinin resmi olarak da ibadethane statüsüne erişmesini talep etti.

CHP'nin sadece son seçimde değil, yıllardan beridir zaten ibadethane olan cemevlerinin yasal statüye kavuşması için çalışmalar yaptığını belirten Erkek, "Bu, Aleviler için pozitif ayrımcılık değildir, bir hak teslimidir. Hem de evrensel insan haklarının gereğidir." dedi.

Geçen cuma günü verilen kanun teklifinin gerekçesinde, İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nin 18. maddesindeki, “Herkesin düşünce, vicdan ve din özgürlüğüne hakkı vardır." hükmünü temel alan Milletvekili Erkek, benzer biçimde Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 25 Kasım 1981 tarihinde kabul edilen, “Din veya İnanca Dayalı Her Türlü Hoşgörüsüzlük ve Ayrımcılığın Kaldırılması Bildirisi”ne de atıfta bulundu.

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, 1982 Anayasası ve AİHM kararlarına da teklifinin gerekçesinde değinen Erkek, yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti:

"Alevi yurttaşlarımızın inanç ve ibadetlerini yerine getirdiği cemevlerinin bir ibadet yeri olarak tanınmaması, Anayasa'nın gerek 24. maddesine ve gerekse 90. maddesine aykırı olduğu gibi iç hukukumuzun üstünde yer alan insan haklarına ilişkin uluslararası sözleşmelere de aykırıdır. Cemevlerinin yasal statüsünün belirlenmesi yoluyla yaşanan sorunlarına çözüm getirilmesi ve mevzuatımızda yer alan ve içeriği muğlak olan 'ibadethane', 'ibadet yeri' ve 'mabed' ifadelerinden 'cami, mescit, cemevi, kilise ve sinagogların' anlaşılması yoluyla muğlaklığın giderilmesi zarureti doğmuştur."

Hiç yorum yok

Blogger tarafından desteklenmektedir.