Header Ads

CHP, kredi kartı aidatları ve hesap işletim ücretlerinin iadesi için kanun teklifi verdi


CHP, kredi kartı aidatları ve hesap işletim ücretlerinin iadesi için Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na kanun teklifi verdi. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu tarafından verilen "Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu ile Bankacılık Kanunu’nda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi"nde, 1 Ocak 2009 tarihinden itibaren tahsil edilmiş olan ücretlerin, herhangi bir başvuru aranmaksızın 60 gün içinde iade edilmesi isteniyor.

Bankaların yılda 5 Milyar TL'yi geçen bir haksız kazanç kapısı sağladığına dikkat çeken Tanrıkulu, şu tekliflerde bulunuyor: "Kart hamili ile müzakere edilmeden, önceden hazırlanmış standart sözleşmelere dayanarak kredi kartı kullanım ücreti, kart aidatı veya yıllık ücret gibi adlar altında hiçbir şekil ve surette ödeme talep edilmeyecek ve kart hamilinin hesabından kesinti yapılamayacak. Kredi kartı ücreti, kart aidatı veya yıllık ücret gibi adlar altında hiçbir şekil ve surette ödeme talep edilemeyecek ve kart hamilinin hesabından kesinti yapılmayacak. Mevduat hesabı sahiplerinden hesap işletim ücreti veya yıllık ücret gibi adlar altında hiçbir şekil ve surette ödeme talep edilmeyecek ve mevduat hesaplarından kesinti yapılamayacak. Kredi kartı verenlerin kredi kartı sahiplerinden kart kullanım ücreti, kart aidatı veya yıllık ücret gibi adlar altında 1 Ocak 2009 tarihinden itibaren tahsil edilmiş olan ücretler herhangi bir başvuru aranmaksızın 60 gün içinde iade edilecek. Kapatılmış kredi kartlarından alınan ücretler ise 60 gün içinde, 6252 sayılı Kanun gereğince açılan ve IBAN numaraları Bakanlar Kurulu'nun 2011/2531 sayılı kararında belirtilmiş olan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na ait özel hesaplara aktarılacak. Bankaların mevduat hesabı sahiplerinden hesap işletim ücreti veya yıllık ücret gibi adlar altında 1 Ocak 2011 tarihinden itibaren tahsil etmiş oldukları ücretler herhangi bir başvuru aranmaksızın 60 gün içinde iade edilecek. Kapatılmış mevduat hesaplarından alınan ücretler ise 60 gün içinde, 6252 sayılı Kanun gereğince açılan ve IBAN numaraları Bakanlar Kurulu'nun 2011/2531 sayılı kararında belirtilmiş olan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na ait özel hesaplara aktarılacak."


BANKA KARTLARI ve KREDİ KARTLARI KANUNU ile BANKACILIK KANUNU’NDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN

MADDE 1- 23/2/2006 tarihli ve 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu’nun 13’üncü maddesinin 2’inci fıkrasında geçen “yıllık ücret” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.

MADDE 2- 23/2/2006 tarihli ve 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu’nun 24’üncü maddesinin 2’inci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.
“Sözleşmeler 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’a aykırı olamaz.”

MADDE 3- 23/2/2006 tarihli ve 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanununun 24’üncü maddesinin 4’üncü fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra maddeye eklenmiştir.
“Kart hamilinden bu maddenin 1’inci ve 4’üncü fıkralarında getirilen hükümlere ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’a aykırı şekilde; kart hamili ile müzakere edilmeden, önceden hazırlanmış standart sözleşmelere dayanarak kredi kartı kullanım ücreti, kart aidatı veya yıllık ücret gibi adlar altında hiçbir şekil ve surette ödeme talep edilmez ve kart hamilinin hesabından kesinti yapılamaz.”

MADDE 4- 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 76’ncı maddesinin birinci fıkrasının sonuna gelmek üzere aşağıdaki cümle maddeye eklenmiştir.
“Bu bilgi ve belgeler için müşterilerden hiçbir şekil ve surette ödeme talep edilmez.”

MADDE 5- 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 76’ncı maddesinin birinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra maddeye eklenmiştir.
“Mevduat hesabı sahiplerinden hesap işletim ücreti veya yıllık ücret gibi adlar altında hiçbir şekil ve surette ödeme talep edilmez ve mevduat hesaplarından kesinti yapılamaz.”

MADDE 6- 23/2/2006 tarihli ve 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu’na aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

GEÇİCİ MADDE 6- Kredi kartı verenlerin kredi kartı sahiplerinden kart kullanım ücreti, kart aidatı veya yıllık ücret gibi adlar altında 1 Ocak 2009 tarihinden itibaren tahsil etmiş oldukları ücretler herhangi bir başvuru aranmaksızın 60 gün içinde iade edilir. Kapatılmış kredi kartlarından alınan ücretler ise 60 gün içinde, 6252 sayılı Kanun gereğince açılan ve IBAN numaraları Bakanlar Kurulu’nun 2011/2531 sayılı kararında belirtilmiş olan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na ait özel hesaplara aktarılır.

MADDE 7- 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’na aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

GEÇİCİ MADDE 31- Bankaların mevduat hesabı sahiplerinden hesap işletim ücreti veya yıllık ücret gibi adlar altında 1 Ocak 2011 tarihinden itibaren tahsil etmiş oldukları ücretler herhangi bir başvuru aranmaksızın 60 gün içinde iade edilir. Kapatılmış mevduat hesaplarından alınan ücretler ise 60 gün içinde, 6252 sayılı Kanun gereğince açılan ve IBAN numaraları Bakanlar Kurulu’nun 2011/2531 sayılı kararında belirtilmiş olan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na ait özel hesaplara aktarılır.

MADDE 8- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 9- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Hiç yorum yok

Blogger tarafından desteklenmektedir.