Header Ads

CHP, mazottan ÖTV ve KDV'nin kaldırılması için kanun teklifi verdi


cihan

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, mazotta ÖTV ve KDV'nin kaldırılmasına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na kanun teklifi verdi.

"Katma Değer Vergisi Kanunu ve Özel Tüketim Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi"nde Sarıbal, Türkiye’de tarım sektörü, toplumun temel ihtiyaçlarını karşılayan, geniş kitlelere istihdam oluşturan sanayiye hammadde sağlayan, önemli ihracat ürünlerini yetiştiren ve ülkeye döviz getiren sektörlerin başında geldiğini ifade etti.

"Tarım sektörü, 78 milyona ulaşan ülke nüfusunun yüzde 21’ini istihdam etmekte; ayrıca gayri safi yurtiçi hasılaya yüzde 10 düzeyinde katkı sağlamaktadır." diyen Sarıbal, "Yapılan araştırmalara göre; çiftçimiz tarımsal üretim faaliyetleri için yaklaşık olarak yılda 3 milyar litre motorin kullanmaktadır. Günümüzde motorinin fiyatı ortalama 4,0 TL/lt’dir. Bu durumda çiftçi bir yılda 3 x 4,36 = 12 milyar liralık motorin kullanmaktadır. Yukarıda belirtilen EPDK raporuna göre; motorindeki toplam vergi yükü 2,21 TL/lt olduğuna göre çiftçimiz bir yılda kullandığı 3 milyar litre mazot için 3 x 2,21 = 6,6 milyar lira vergi ödemiştir. 2014 yılında motorine verilen destek yaklaşık 650 milyon TL düzeyindedir. Yani çiftçinin ödediği verginin %10’undan bile azdır.

Motorinde Katma Değer Vergisi (KDV) ve Özel Tüketim Vergisinin (ÖTV) kaldırılması ile çiftçimizin üretim maliyetindeki düşüş, üretim artışı ile uluslararası rekabete olumlu şekilde yansıtacak; dolayısıyla ÖTV ve KDV’nin kaldırılmasından kaynaklanacak vergi kaybından çok daha fazla toplumsal yarar sağlayacaktır.

Yukarıda sayılan gerekçeler ışığında tarımda kullanılan motorinden Katma Değer Vergisi Kanunu ve Özel Tüketim Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun teklifi hazırlanmıştır." dedi.

KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU VE ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TEKLİFİ

MADDE 1- 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 17 inci maddesinin 4 üncü fıkrasının sonuna aşağıdaki bent eklenmiştir.
“aa) 18/06/2006 tarihli ve 5488 sayılı Tarım Kanunu’nun 3 üncü maddesi ç fıkrasında tanımlanan ve d fıkrası hükümlerine göre Bakanlık tarafından oluşturulan tarımsal veri tabanına (Çiftçi kayıt sistemi) kayıtlı olan çiftçilerin arazi büyüklükleri ve yetiştirdikleri ürün dikkate alınarak zirai üretim amacıyla kullandıkları motorin”
MADDE 2- 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 7/A maddesinden sonra gelmek üzere 7/B maddesi eklenmiştir.
“MADDE 7/B- 18/06/2006 tarihli ve 5488 sayılı Tarım Kanunu’nun 3 üncü maddesi ç fıkrasında tanımlanan ve d fıkrası hükümlerine göre Bakanlık tarafından oluşturulan tarımsal veri tabanına (Çiftçi kayıt sistemi) kayıtlı olan çiftçilerin arazi büyüklükleri ve yetiştirdikleri ürün dikkate alınarak zirai üretimde kullandıkları motorin vergiden müstesnadır.”
MADDE 3- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Hiç yorum yok

Blogger tarafından desteklenmektedir.