Header Ads

Danıştay, Ankapark’ın yapımına onay veren Bakanlar Kurulu kararını iptal etti

cihan

Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) arazisinde Ankapark yapılabilmesi için Hayvanat Bahçesi Yenileme Alanına ilişkin Bakanlar Kurulu kararı, Danıştay 14. Dairesi tarafından iptal edildi.

Yüksek mahkemenin gerekçesinde, hayvanat bahçesinin yıkılıp yerine yapılmasının önünü açan Bakanlar Kurulu kararında, ‘yenileme’ adı altında üzerinde yenilenecek herhangi bir yapının bulunmadığı 188 hektarlık çok geniş bir alanın yenileme alanı olarak ilan edildiği vurgulandı. Toplamda 29 hektarlık hayvanat bahçesi Bakanlar Kurulu tarafından ‘yenileme alanı’ ilan edilerek Ankapark yapılabilmesinin önü açılmıştı.

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi, Peyzaj Mimarları Odası, Çevre Mühendisleri Odası ve Ziraat Mühendisleri Odası tarafından Başbakanlık, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne karşı açılan Ankapark davasında Danıştay’dan önemli bir karar çıktı. Danıştay 14. Dairesi, 30 Temmuz 2012 günlü 2012/3547 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ve 24 Haziran 2013 günlü 2013/5037 sayılı Bakanlar Kurulu kararlarını hukuka aykırı olduğunu tespit ederek, dava konusu işlemlerin iptaline oybirliği ile karar verdi. Mahkeme, davacı meslek örgütlerinin dava açma ehliyetlerinin bulunmadığını iddia ederek itiraz eden Başbakanlık, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin itirazlarını da reddetti.

AOÇ KANUNU ‘TİCARİ YAPILAŞMA OLMAZ’ DİYOR

Dava konusu alanın ‘mutlak tarım alanı’ olduğunu ve AOÇ arazilerinin özel bir kanunla korunduğunu hatırlatan mahkeme kararında, söz konusu projelerin şehrin başka bir yerinde yapılıp yapılmayacağına ilişkin herhangi bir araştırma yapılmadığını da tespit etti. Alanın ‘yenileme alanı’ ilan edilmesinin üst ölçekli imar planlarına da aykırı olduğunu teyit eden Danıştay 14. Daire, AOÇ Kanunu’na atıfta bulunarak araziler üzerinde konut, ticaret ve sanayi amaçlı yapılaşma olamayacağını vurguladı. Kararda, buna karşın belediye projesiyle ‘dava konusu alanda ücretli giriş yapılarak kullanılabilecek ticari alanların öngörüldüğü’ belirtildi.

OTOPARK ULAŞIMI BOZAR, BİLİMSEL ETÜTLER YAPILMAMIŞ

Ayrıca alanda yapılması düşünülen bin 500 araçlık otoparkın da toprakta bozulmaya neden olacağı, olumsuz etki oluşturacağı ve günlük araç giriş-çıkışlarının ulaşım aksları üzerinde olumsuz etki yaratarak, ulaşımı da zora sokacağı vurgulandı. Danıştay kararında dikkat çekici bir diğer tespit de alanla ilgili öngörülen projelerin hayata geçirilmesi için alanda herhangi bir bilimsel etüt çalışmasının yapılmamış olması. Danıştay kararında ‘dönüşüm alanının sosyal, kültürel, ekonomik, çevresel ve işlevsel olarak çöküntüleşmiş ve köhneleşmiş bir bölge olarak tanımlanmasına yönelik nesnel ve bilimsel ayrıntılı tespitlere dayanan herhangi bir etüt çalışmasının yapılmamış olduğu ve kentsel dönüşüm kararının dayanağı olarak kabul edilebilecek ‘eskiyen kent kısımlarının’ tespitinin ortaya konmamış olduğuna' dikkat çekildi.

'KARAR HUKUKU YANILTMAYA ÇALIŞAN GÖKÇEK’E YANITTIR'

Konuyla ilgili açıklama yapan Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, “29 hektarlık hayvanat bahçesinin yenilenmesi bahane edilerek, Ankapark yapmak için 217 hektarlık AOÇ Hayvanat Bahçesi yenileme alanı alınmak istenmiştir. Ancak Danıştay buna dur dedi. Karar hukuku yanıltmaya çalışan Melih Gökçek’e verilmiş çok önemli bir yanıttır. Danıştay’ın verdiği kararla Gökçek’e, ‘AOÇ’yi ve hayvanat bahçesi alanını yenileyeceğim, onaracağım diyerek 188 hektarlık alanı daha yapılaşmaya açamazsın, demir yığınına çeviremezsin, Ankapark yapamazsın’ denilmiştir.” ifadelerini kullandı.

Hiç yorum yok

Blogger tarafından desteklenmektedir.