Header Ads

İzmir'de Suriyeli çocuğa esnaf dayağı: İzmir Barosu suç duyurusunda bulundu


cha/dha

İzmir’de bir lokantada yemek yiyen müşterilere mendil satmaya çalışan Suriyeli çocuk, esnafın saldırısına uğradı. Türkçe bilmediği için ismi öğrenilemeyen Suriyeli çocuk, Basmane Meydanı’nda lokantada yemek yiyen vatandaşların yanına gitti. Çocuğun alandan uzaklaşmasını isteyen lokanta çalışanı, çocuğun direnmesi üzerine küçük çocuğu tokatlamaya başladı. Çevredeki vatandaşların olaya müdahalesine rağmen çocuğu yere yatırarak dövmeye devam eden lokanta çalışanı, darbeleriyle Suriyeli çocuğun burnunu kanattı.

İzmir Barosu, İzmir'de bir esnafın Suriyeli bir çocuğu dövdüğü yönündeki haber sonrası Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan Baro, "Basında yer alan 'İzmir de bir lokantada yemek yiyen müşterilere mendil satmaya çalışan Suriyeli çocuk, esnafın saldırısına uğradı' haberi bir kez daha zulüm karşısında ülkelerini terk edip bizlere sığınmak zorunda kalan yabancıların içler acısı durumlarını gözler önüne sermiştir. İnsani koşullardan yoksun bir şekilde yaşam mücadelesi veren ve her türlü istismara açık durumda yaşayan Suriyeli mülteciler ve özellikle çocuklar unutulmamalıdır ki hayatta kalma umuduyla ülkemize sığınan ve yasalar gereği eşit bireylerdir. Basında yer alan habere konu mağdur Suriyeli çocukla ilgili olarak suç ihbarında bulunan İzmir Barosu Başkanlığı sorunun tarafı olan tüm kurum ve kuruluşları görevlerinin gereğini yerine getirmeye çağırarak mağduriyetlerin önlenmesi ve benzer olayların yaşanmaması için var gücüyle çaba harcamaktadır." dedi.

Anayasamızın yabancıların haklarını da koruduğu belirtilen açıklamada, "Bilinmelidir ki; Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 10. maddesi yabancı, vatandaş, mülteci ya da sığınmacı ayırımı yapmaksızın da, herkesin dil, din, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç ve benzeri nedenlerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşit olduğunu kabul etmiş, 16. maddesinde temel hak ve hürriyetlerin yabancılar için milletlerarası hukuka uygun olarak ancak kanunla sınırlanabileceği belirtilmiştir. Bu anlamda mülteci ve sığınmacılar temel hak ve özgürlükler açısından vatandaşlarla eşit olup, uluslararası sözleşmeler ve var olan kanun ve yönetmeliklerdeki hak ve özgürlüklere sahiptirler. İnsan hakları sözleşmeleri devletleri, ayrımcılık yasağı ilkesine uygun olarak sözleşmelerin gereklerini egemenlikleri altında bulunan topraklardaki tüm kişilere uygulamakla sorumlu tutmaktadır. Suriye’deki gelişmeler Türkiye’ye mülteci akışının artarak süreceğini göstermektedir. Bu nedenle Türkiye’nin bu duruma uygun insani mekanizmaları acilen oluşturması gerekmektedir. Bu amaçla; özellikle kamplar dışında yaşayan Suriyeli mültecilerin bulunduğu illerde valilikler bünyesinde oluşturulan kayıt masalarında, demografik veriler ve temel ihtiyaçlarının tespitleri yapılarak tüm Suriyeli sığınmacılara sağlık hizmetleri, eğitim hizmeti, sosyal desteklerden yararlanma ve mülteci hukuku açısından hakları konusunda bilgilendirme yapılmalı, çocukların sokakta para toplaması ve çalıştırılmasının önüne geçmek için eğitim hakkı, sığınma hakkı, sağlık hakkı, her türlü kötü muameleden korunma hakkı güvence altına alınmalıdır." denildi.

Hiç yorum yok

Blogger tarafından desteklenmektedir.