Header Ads

AKP-CHP koalisyonu için nihai karar Perşembe ya da Cuma günü verilecek


Başbakanlık Resmi Konut’unda Başbakan Ahmet Davutoğlu ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun hükümet kurma süreci kapsamındaki görüşmesi sona erdi.

Başbakan Ahmet Davutoğlu, hükümet kurma çalışmaları çerçevesinde Başbakanlık Resmi Konut’ta Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’yla bir araya geldi. Yaklaşık 4 buçuk saat süren görüşmede AKP'den Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik, CHP'den ise Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Haluk Koç hazır bulundu.

Yaklaşık 4 buçuk saat süren toplantının ardından liderlerle birlikte görüşmeye katılan CHP Sözcüsü Haluk Koç, AKP adına da Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik ayrı ayrı açıklama yaptı.

Koç: Birçok uzlaşılan noktanın ortaya çıktığı da bir gerçek

Koç açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Burada önemli olan farklı duyarlılıklar taşıyan iki ayrı siyaset damarının ülkemizin bugün karşı karşıya kaldığı sorunlar karşısında birlikte bir koalisyon oluşturup oluşturamayacakları yönündeki çalışmalar şeklinde özetleyebiliriz. Zorluları ve farklılıkları olan bir süreç ama ülkenin menfaatleri ön plana alındığında birçok uzlaşılan noktanın ortaya çıktığı da bir gerçek.

Bu çerçevede bugün Türkiye’yi rahatlatacak siyasi bir irade geliştirmenin bizleri yüklediği sorumluluğu görüyoruz ve CHP olarak bunun gereğini taşımaya çalışıyoruz. Amacımızın bir kere daha yapıcı, sonuç alıcı ve bugün yaşadığımız çok boyutlu sorunların aşılmasına katkı sunacak koalisyon sorumluluğunun oluşmasını kolaylaştırmak oluğunu bir kez daha belirtmek istiyorum.

Sayın genel başkanlar ilk defa çeşitli konularda ön görüşmelerden çıkan sonuçlar düşüncelerini ifade ettiler. Uzlaşılan, uzlaşılmaya yakın olan veya oldukça farklılıklar arz eden alt konularda söz konusuydu. Bu çerçevede samimi bir şekilde düşüncelerini ifade ettiler. Sorumluluklarını yansıtan değerlendirmelerde bulundular. Bu hafta içerisinde Perşembe veya Cuma günü sayın genel başkanlar bir kere daha bu akşam toplantıdan sonuçları değerlendirerek tekrar bir araya gelecekler.

İki sayın genel başkanın karşılıklı görüş bildirmesi şeklinde geçti. Sayın Ömer Çelik ile beraber daha çok bir ufak noktada bazı açıklamalar yapmamız gerektiğinde devreye girdik.”

Bakan Çelik: Nihai karar Perşembe ya da Cuma günü çıkacak

Başbakanlık Resmi Konutu önünde konuşan Ömer Çelik, "Bakanlar Kurulu’na sunum yaptık, CHP ile yürüttüğümüz istikşafi görüşmelerin hükümet politikalarına ilişkin bölümleriyle ilgili bir tasnif yapmıştık. Bu bağlamda bu öngörüşmelerde hangi bakanımızın alanına giren konu varsa onu ilgili bakanlarımızın gündemine getirdik ve genel hükümet politikalarıyla ilgili aramızdaki tartışmaları Bakanlar Kurulumuzla paylaştık. Böylece MYK’mızdan sonra Bakanlar Kurulu’muza da istikşafi görüşmelerle ilgili bilgi vermiş olduk. Bugün ilk defa istikşafi görüşmelerin bitiminden sonra daha önce açıkladığımız gibi sayın genel başkanlar burada bir araya geldiler. Başbakanımızın daveti üzerine Sayın Kılıçdaroğlu’nun bunu olumlu bulması neticesinde burada gerçekleşti. Yemekli bir görüşme oldu, yaklaşık 4,5 saat sürdü” diye konuştu.

Çelik, “Türkiye’yi hükümetsiz bırakmama sorumluluğu içerisinde, bu verilen sürenin dolmasına yakın, Türkiye’yi hükümetsiz bırakmama sorumluluğu içerisinde her iki genel başkan en geniş yelpazede çeşitli değerlendirmelerde bulundular. Kuşkusuz, geniş bir yelpaze var Türkiye’yi hükümetsiz bırakmama konusunda, farklı değerlendirmeler olabilir. Bunların hepsi gündeme geldi. İki genel başkan bunları paylaştılar. Ayrıca, istikşafi görüşmelerin neticesinde ortaya çıkan tabloları hem biz hem CHP heyeti kendilerine ifade etmişti. Bunun neticesi olarak da uzlaşılan, anlaşılmayan konular da her iki Genel Başkan görüşlerini ifade ettiler” diye ekledi.

Davutoğlu’nun, uzlaşılan, çatışılan konular, mesafe alınabilecek konular ve net uzlaşmazlık görülen konularla ilgili uzun bir değerlendirmede bulunduğunu aktaran Ömer Çelik, “Görüşlerimizi açıkladı. Akabinde Sayın Kılıçdaroğlu da kendi bakış açısından kendi zaviyesinden değerlendirmelerde bulundu. Gelinen noktada, şu anda bugün itibarıyla bu görüşme herhangi bir sonuca bağlanmış değil. Bu hafta sonu gelmeden Perşembe ya da Cuma her ikisinin programına uygun bir biçimde bu görüşmenin devamı niteliğinde ama şu ya da bu yönde bir nihai değerlendirmeye varmak üzere tekrar bir araya gelecekler. Bu bir araya gelişin sonucunda nasıl bir noktaya varıldığını içtenlikle sizlerle paylaşacağız” ifadelerini kullandı.

CHP ve AKP’nin koalisyon masasına oturmasının önemine işaret eden Çelik, “Türkiye siyasi hayatında iki ana damarın, birbirine zıt iki siyasi akımın ama iki büyük damarın temsilcisi olan Genel Başkanların böylesine bir istikşafi görüşme sürecinin ardından bir araya gelmesi bir ilktir. Yaklaşık 35 saatlik bir öngörüşme sürecinin arkasından Türk siyasi hayatın iki damarını temsil eden aynı zamanda iki zıt akımı olan iki partinin Genel Başkanı açık ve samimi bir şekilde iyi bir ortamda karşılıklı olarak görüşlerini paylaşmış oldular. Bu haliyle istikşafi görüşmeler, arkasından Sayın Genel Başkanların bir araya gelmesi başlı başına Türk siyasi hayatı adına bir kazanım olarak değerlendirilmektedir bizim tarafımızdan” şeklinde konuştu.

Bakan Çelik, şöyle devam etti: "Şu ana kadar partilerin karşılıklı olarak çeşitli politikalarda birbirlerinin pozisyonlarını görmeleri, Genel Başkanlar tarafından bunun değerlendirilmesinin yapılması, Türkiye’yi hükümetsiz bırakmama konusundaki seçeneklerin en geniş yelpazede değerlendirilmesi, kuşkusuz bu açıdan bakıldığında şu ana kadar gelinen nokta itibarıyla Türk siyasi hayatı açısından başlı başına kıymet konusu bir alan oluşturmuştur. Şimdi bundan sonrasında her iki Genel Başkan buradaki değerlendirmeleri kendi takvimlerinde ve takdir edecekleri günde kendi yetkili kurullarına götürecekler, kendi aralarında yaptıkları değerlendirmeyi, gelinen noktayı..Arkasından da Perşembe ya da Cuma günü bu görüşmenin devamı niteliğinde olan ama bir bakıma da nasıl bir sonuç çıktığıyla ilgili nihai değerlendirmeyi kendi aralarında yapacaklar. Onu da aynı şekilde aynı formatta sizlerle paylaşacağız. Biz görüşmenin açık ve samimi olması, herkesin görüşlerini ve eleştirilerini belli bir nezaket içinde ama net bir biçimde ifade etmesinden memnun oluyoruz tabi ki. Daha önce de ifade ettim. Tabanları birbirinden sosyolojik olarak ve siyaset algısı bakımından farklı aynı zamanda türk siyasi hayatının iki zıt damarı iki ana akımı arasında belli noktalarda uzlaşma bulunması belli çatışma noktalarının net bir şekilde tarif edilebilmesi çok büyük emek ve gayret gerektiriyor. Hakikaten hepimiz için siyasi hayatımızın en meşakkatli ama bir o kadar da gerekli bir sürecini yürütüyoruz. Bugünkü görüşmenin de aynı şekilde soluksuz bir sohbet ve değerlendirme oldu. Bunun neticesinde Perşembe ve Cuma günleri için Genel Başkanlar kendi MYK ve yetkili kurullarına götürecek konuları birbirleri ile paylaşmış oldular. Kuşkusuz çeşitli eleştiriler de oluyor. Ama biz şu ana kadar bütün bu eleştirileri de dikkate alarak yürüttüğümüz sürecin samimi bir gayret içerisinde yürümesine ve yaptığımız çalışmanın milletin bize verdiği ödev çerçevesinde titiz bir biçimde olmasına gayret sarf ediyoruz. Zaten bu iki siyasi akımın her konuda anlaşması demek tarihin sonunun Türkiye’de gelmesi demektir. O bakımdan tabiki her konuda anlaşma olmayacak. İki zıt felsefe, iki zıt dünya görüşü, iki zıt siyasi algı ama siyasi pratikler açısından hangi reformlara dönük ortaklıklar bulunabilir şeklindeki bir arayış zıt felsefelerde de olsa iki siyasi partinin siyasi pratikleri açısından ne kadar mümkündür. Bunu hep beraber görüyoruz ya da tespit ediyoruz. Netice olarak Perşembe ya da Cuma her iki genel başkanın takviminin uygunluğuna göre bu görüşme gerçekleşecek. Nihai karara orada ulaşmış olacağız.”

Ardından Çelik’e “CHP ile bir koalisyon olup olmayacağı bu görüşmede mi belli olacak?” sorusu yöneltildi. Ömer Çelik, “Evet dediğim gibi o aşamada koalisyon olacak mı olmayacak mı çerçevesindeki nasıl ilerlenecek bu söylemiş olduğunuz soruya net bir cevap bulabileceğini konu ortaya çıkmış olacak” cevabını verdi.

Son görüşmenin başbaşa mı olacağı sorulan Çelik, “Başbaşa görüşme kendi takdirleridir” dedi ve bugünkü görüşmeye Koç ile birlikte kendisinin katılması için de “Görüşme dosyaları bizde olduğu için katıldık” dedi.

Çelik, başka bir soru üzerine de Davutoğlu ve Kılıçdaroğlu’nun başbaşa bir görüşme gerçekleştirmediklerini kaydetti.

Gelinen noktada erken seçime mi yoksa koalisyona mı daha yakın oldukları sorulan Çelik, “Erken seçime mi yakınız koalisyona mı daha yakınız meselesinde daha önce de söyledim. Siyaset bir aritmetik meselesi değil. Siyaset nihayetinde kendi dinamikleri içerisinde gerçekleşen süreçlerle ilerliyor. Her iki genel başkanın mutabık olacağı son nokta konuluncaya kadar partinin yetkili kurulları mutabık olacağı son nokta koyuluncaya kadar tabi ki her iki tabanın sindireceği şekilde bir son nokta konuluncaya kadar her konuda anlaşılmadan hiçbir konuda anlaşılmamıştır prensibi bu tür görüşmelerin esasıdır. Orada durmak gerekir. Biz siyasetçiyiz ve siyasetçi olarak en iyi bildiğimiz şey herhangi bir barometre ya da koalisyonmetre içerisine girmemek gerektiğidir” değerlendirmesinde bulundu.

Görüşmede seçim hükümetinin de görüşülüp görüşülmediği sorulan Ömer Çelik, “Bu sorunun cevabı bende yok. En geniş yelpazede Türkiye’yi hükümetsiz bırakmamak üzere bütün seçenekler görüşüldü. Her ikisinin de çok geniş yelpazede değerlendirme yaptığını ama Türkiye’yi hükümetsiz bırakmama konusunda da yüksek bir hassasiyetle her konuda bir paylaşım içerisinde olduklarını söyleyebilirim.” diye kaydetti.

Bu süreçlerin yorucu süreçler olduğunu anlatan Çelik, “Milletimizin ihtiyaçları için en iyi formülü bulabilmek konusunda tabii ki samimi bir gayret var ama koalisyon olur, başka şey olur. Geniş yelpazede başka seçenekler olur. Bunu nihayetlendiğinde göreceğiz. Ama buradaki gayretin son derece yorucu bir süreç içinde gerçekleştiğini söylemek mümkün” dedi.

Kendisine “İlk güne nazaran daha iyimser misiniz?” diye sorulan Çelik, bu soruya da şu cevabı verdi: “Son noktayı koyana kadar yine ilk gündeyiz. Ben aritmetik bir sonuç veremem. Bu siyasetçilerin işi değil. Bizim işimiz görüşmelerin tam olarak yapılması.”

Hiç yorum yok

Blogger tarafından desteklenmektedir.