Header Ads

Kadına karşı şiddet: Fiziksel şiddet Orta Anadolu, cinsel şiddet Kuzeydoğu Anadolu'da yaygın


cihan

Global Politika ve Stratejisi ‘Türkiye Kadına Karşı Şiddetle Mücadelede Nerede’ başlığı adı altında bir rapor yayınladı.

Raporda, fiziksel ve cinsel şiddete maruz kalan kadınların yüzde 24’ü uğradıkları istismar sonucu yaralandığının bilgisi yer alıyor. Duygusal şiddete maruz kalan kadınların oranının ise yüzde 44 ile maruz kalınan duygusal şiddet türleri arasında en yüksek olanı. En çok karşılaşılan duygusal şiddet türünün de küfür ve hakaret olduğu bilgisi yer alıyor. Kadınların yüzde 37’si eş veya beraber yaşadığı erkek tarafından küfür ve hakarete uğruyor. Korku ve tehdit oranı ise yüzde 19.

BEYAZ YAKALI KADIN ÇALIŞANLAR EN FAZLA PSİKOLOJİK ŞİDDETE MARUZ KALIYOR

Rapora göre; beyaz yakalı kadın çalışanlarının yaşadığı şiddet türleri arasında en fazla yüzde 40 ile psikolojik şiddet geliyor. Sosyal şiddet yüzde 35, ekonomik şiddet yüzde 17 uygulanırken kadınlar yüzde 8 fiziksel şiddete maruz kalıyorlar. 2014 yılında yapılan ‘Türkiye’de Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet Araştırması’na göre katılımcıların tüm hayatları boyu yaşadıkları şiddet tecrübeleri sorulduğunda; “En çok görülen şiddet türü yüzde 44 oranıyla duygusal şiddet. Bunu yüzde 36 ile fiziksel şiddet ve yüzde 12 ile cinsel şiddet izlemekte. Araştırmaya göre en çok boşanmış kadınların erkek şiddeti neticesinde öldürüldüğü de tespit edildi.” bilgisi paylaşıldı.

Yapılan araştırmanın sonuçlarına göre şiddet gören kadınların yüzde 44’ü şiddet olayından kimseye söz edemiyor. Kadınların sadece yüzde 11’i şiddete dayanamayacakları zaman kurumsal başvuru yapıyor.

FİZİKSEL ŞİDDET EN ÇOK YÜZDE 43 İLE ORTA ANADOLU’DA GÖRÜLÜYOR

Fiziksel ve cinsel şiddetin bölgelere dağılımına bakıldığında, fiziksel şiddet yüzde 43 ile en çok Orta Anadolu’da görülüyor. Batı Anadolu’da yüzde 42, Kuzeydoğu Anadolu’da yüzde 39, Ege ve Akdeniz yüzde 37, İstanbul’da yüzde 36, Batı Karadeniz’de yüzde 34, Güneydoğu, yüzde 33, Ortadoğu Anadolu’da yüzde 32, Batı Marmara ve Doğu Marmara’da yüzde 30, bu oran Doğu Karadeniz’de ise yüzde 27’dir.

CİNSEL ŞİDDET EN ÇOK YÜZDE 16 İLE KUZEYDOĞU ANADOLU’DA GÖRÜLÜYOR

Araştırmaya göre cinsel şiddetin oranları yüzde 16 ile Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi’nde görülmekte. Diğer bölgeler ise sırasıyla şu şekildedir: “ Batı Anadolu yüzde 15, İstanbul yüzde 13, Marmara, Ege ve Akdeniz yüzde 12, Doğu Marmara, Güneydoğu ve Ortadoğu Anadolu yüzde 11, Doğu Karadeniz, Batı Karadeniz ve Orta Anadolu Bölgeleri’nde ise bu oran yüzde 10.”

2008-2014 yılları arasında yapılan ‘Türkiye’de Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet Araştırmaları’ karşılaştırıldığında, kadının maruz kaldığı şiddet oranlarında önemli bir düşüş olmadığı belirlendi. 2008 yılında yüzde 44 olan duygusal şiddet oranı 2014 yılında da yine yüzde 44 ve diğer şiddet türlerine göre en yüksek orana sahip olarak belirlendi. 2008 yılında yüzde 39 olan fiziksel şiddet 2014 yılı araştırmasında yüzde 36 olarak belirlendi. Cinsel şiddet oranında ise sadece yüzde 3’lük bir düşüş olduğu tespit edilmiş.

NÜFUS YOĞUNLUĞUNA GÖRE EN FAZLA ŞİDDET GÖRÜLEN İL; ADANA

Kadına karşı şiddet olay yoğunluğu bakımından il bazında değerlendirildiğinde de şiddetin nüfusa oranla en yoğun yaşandığı il, Adana. Bu ili sırasıyla Zonguldak, Aksaray, Kütahya ve Çorum takip ediyor. Kadına yönelik şiddet kaygısı ortalama 7,9 ile uyuşturucu ve terör gibi kaygılardan sonra en yüksek değere sahip. Cinsiyete göre kadına yönelik şiddet kaygı düzeyi kadınlarda 8,37, erkeklere 7,4 göre daha fazla olmakta. Yaş grupları göre 25-34 yaş arası ve 55 yaş üstü gruplarda kaygı düzeyi en yüksek, yüzde 8,02. Eğitim durumuna göre kadına karşı şiddete ilişkin kaygı en fazla ilkokul mezunlarında oluyor. Gelir durumuna göre şiddete ilişin kaygı en fazla gelir durumu olmayan kadınlarda görülüyor. Bölgelere göre kaygı düzeyi değerlendirilmesinde en yüksek kaygı yüzde 8,49 ile Ege Bölgesi’nde görülmekte.

İHD: 2014 YILINDA ŞİDDET NEDENİYLE 335 KADIN HAYATINI KAYBETTİ

Kitap içeriğinde İnsan Hakları Derneği’nin 2014 yılı İnsan Hakları İhlalleri Raporu ile ilgili bilgilere yer verildi. İHD’nin raporuna göre; 2014 yılında şiddet nedeniyle 335 kadın hayatını kaybetti, 789 kadın ise yaralandı. Ölüm ve yaralamalardan toplumsal alanda kadına yönelik şiddet, tecavüz, taciz ve ev içi şiddete uğrayanlar kategorisinde toplamda 296 kadın yaşamını yitirdi. 191’i taciz ve tecavüze maruz kaldı, 585 kadın şiddete maruz kaldı, toplamda 776 kadın yaralandı. 39 kadın intihar ederek hayatını kaybederken, fuhşa zorlanarak ölen ve yaralanan kadınların sayısı da 289’dur.”

Kadına yönelik yapılan şiddetin sadece fiziksel şiddetle sınırlı kalmadığını açıklayan raporda kadına karşı farklı şiddet türlerinin olduğu belirtiliyor. Rapora göre; “Kadına yönelik yapılan şiddet olgusu fiziksel şiddet ile sınırlı değildir. Şiddet; tokat, tekme, yumruk atma, beden bütünlüğüne zarar verecek şekilde kesici, delici veya ateşli silahla yaralama, alıkoyma, işkence yapma, hırpalama, sarsma, öldürme gibi fiziksel nitelikte olabileceği gibi, bunların yanı sıra aşağılama, bağırma, küfür, hakaret, baskı, kontrol, tehdit gibi sürekli eylemleri içeren sözlü-duygusal-psikolojik şiddetle de karşı karşıya kalabilir. Kadına karşı ekonomik şiddet; para vermemek, veya kısıtlı para vermek, ekonomik gücü olduğu halde evin giderlerini karşılamamak, kadının çalışmasına izin vermemek veya zorla bir işte çalıştırılması. Bütün bunların yanında kadını rıza göstermediği bir zamanda istemediği şekilde cinsel ilişkiye zorlamak, tecavüz etmek, cinsel saldırı veya tacizde bulunmak, doğum yapmaya veya kürtaja zorlamak gibi eylemleri içeren cinsel şiddet uygulanabiliyor.”

Hiç yorum yok

Blogger tarafından desteklenmektedir.