Header Ads

Kamu kurum ve kuruluşlarında bazı istisnalar haricindeki naklen veya açıktan atamalar durduruldu


Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun yayımladığı genelge ile tüm kamu kurum ve kuruluşlarında bazı istisnalar haricindeki naklen veya açıktan atamalar durduruldu.

Genelgeye göre (Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği, TBMM İdari Teşkilatı, Anayasa Mahkemesi, hakim ve savcı adaylarının atanmaları yönünden ilgisine göre Adalet Bakanlığı veya Hakim ve Savcılar Yüksek Kurulu, Sayıştay Başkanlığı, Kamu Denetçiliği Kurumu, Milli İstihbarat Teşkilatı, il özel idareleri ve belediyeler ile bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmeler hariç); KPSS sonuçlarına göre merkezi yerleştirme sonucunda yapılacak atamalar, Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı ve Diş Hekimliği Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı sonucunda atanmaya hak kazananların atanmaları, Doçent ve profesör kadrolarına yapılacak atamalar, 657 sayılı Kanun'un 53. maddesi kapsamına giren eski hükümlü atamaları, 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu'nun ek 1. ve ek 6. maddeleri kapsamına giren atamalar, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu kapsamında veya diğer ilgili mevzuata göre yapılacak askeri personel atamaları, 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun'un 22. maddesi uyarınca yapılacak atamalar, Devlet burslusu olarak yurtdışına gönderilen öğrencilerin akademik eğitimlerini tamamlamalarını müteakip atanmaları, Zorunlu yer değiştirmeye tabi atamalar, Eş durumu ve mazeret nedeniyle yapılacak naklen atamalar, Vatani görevlerini yapmak üzere görevlerinden ayrılıp terhislerini müteakip tekrar eski görevlerine dönmek isteyenler ile ücretsiz izin bitimi yapılacak atamalar, Mükteseben yapılacak derece terfileri ve görevde yükselme sınavı sonucunda yapılacak atamalar, Yargı kararlarının uygulanması nedeniyle yapılacak atamalar, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun ek 1. maddesi ile 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu'nun ek 1. maddesi kapsamına giren atamalar, Müfettiş raporu veya soruşturma sonucu yapılması gereken atamalar, 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkına Kanun'un ek 7. maddesi kapsamına giren atamalar hariç olmak üzere her statüdeki personelin görev ve unvan değişikliği niteliğinde olanlar dahil naklen veya açıktan atamaları, ikinci bir talimata kadar durduruldu.

Ancak kamu hizmetlerinde aksamaya meydan verilmemesi amacıyla ivedi ve zorunlu hallerde istisnalar dışında yapılacak atamalar için Başbakanlık’tan izin alınacak. Bu kurum ve kuruluşlarla daire başkanı, eşit ve üst kadrolara vekalet, yürütme ve tedvir dahil tüm görevlendirmeler ile üyesi olunan uluslararası kuruluşlar ve anlaşmalar gereğince katılmanın zorunlu olduğu toplantılar hariç tüm yurt dışı geçici görevlendirmelerde Başbakanlık’tan izin alınacak.

Hiç yorum yok

Blogger tarafından desteklenmektedir.