Header Ads

Mahkeme, Atatürk Orman Çiftliği imar planını iptal etti: 'Saray da, yolu da kaçak'

Cihan

Ankara 5. İdare Mahkemesi, Atatürk Orman Çiftliği'nin (AOÇ) tüm alanlarında üst ölçekli uygulamalara kaynaklık teşkil eden 1/10.000’lik Koruma Amaçlı Nazım İmar Planları'nı oybirliği ile iptal etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Ankapark ve Ankara Bulvarı yapılmasının önünü açan Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nin bu planının iptal edilmesiyle AOÇ alanlarındaki tüm projeler plansız kaldı. İdare Mahkemesi'nin iptal kararı, yapılacak itirazlarla Danıştay'a gidecek. Davaya Danıştay 6. Dairesi bakacak. Ankara 11. İdare Mahkemesi de Mart 2014'te Saray'ın yapımına imkan sağlayan planın yürütmesini durdurmuştu. Dönemin Başbakanı Tayyip Erdoğan, “Güçleri yetiyorsa yıksınlar. Yürütmeyi durdurdular, bu binayı durduramayacaklar. Açılışını da yapacağım, içine de girip oturacağım.” demişti.

Ankara 5. İdare Mahkemesi, daha önce yürütmesi durdurulan Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 13.08.2010 gün ve 2494 sayılı kararıyla onaylanan “1/10.000 ölçekli Atatürk Orman Çiftliği Alanları Nazım İmar Planı ve I. Derece Doğal ve Tarihi Sit Alanı Koruma Amaçlı Nazım İmar Planının ve eki olarak onaylanan “1/10.000 ölçekli Ulaşım Şeması” ile “1/1000 ölçekli Ulaşım (Yol-Kavsak vb.) Uygulama Projesi”nin dava konusu işlemlerinde iptal hükmü verdi. Mahkeme, davalı Ankara Büyükşehir Belediyesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile davaya müdahil olan Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı ve Başbakanlık itirazlarını da yerinde görmeyerek reddetti.

ŞEHİRCİLİK İLKELERİNE AYKIRI, AOÇ'NİN KURULUŞ AMACINA UYGUN DEĞİL 

Türk Mimar ve Mühendis Odaları Birliği'ne (TMMOB) bağlı Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi, Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Çevre Mühendisleri Odası, Peyzaj Mimarları Odası, Ziraat Mühendisleri Odası ve Ankara Barosu'nun açtığı davada Ankara 5. İdare Mahkemesi, planı iptal ederek, “hukuksuzluk” vurgusu yaptı. 13.07.2015 tarihine oy birliğiyle alınan kararda mahkeme, dava konusu planların ‘şehircilik ilkeleri, planlama esasları ve kamu yararına uygun olmadığını' tespit ederek, AOÇ Yasası'nda yer alan ‘Atatürk Orman Çiftliği alanlarında konut, ticaret ve sanayi yer alamaz' hükmünün de dikkate alınmadığına vurgu yaptı.

Karar'da, söz konusu planların planlama hiyerarşisine yönelik ilkelere uygun olmadığı, nazım imar planı tekniği ve ilkelere uygun hazırlanmadığı, yapılmak istenen projelerin AOÇ'nin kuruluş amacına uygun olmadığı belirtildi.

Kararda ayrıca, “Nazım imar planlarıyla getirilen fonksiyonların 1. Derece Doğal ve Tarihi Sit Alanı'na uygun olmadığı, ulaşım semasının hazırlanmasında ön inceleme ve değerlendirme yapılmadığı, ulaşım şemasının hazırlanmasında bilimsel bir altyapının bulunmadığı, peyzaj ekololoji prensiplerinin göz ardı edildiği, dolayısıyla imar mevzuatı, şehircilik ilkeleri, planlama esasları ve kamu yararına aykırı olduğu sonucuna varıldığından dava konusu işlemlerde hukuka uyarlık bulunmamaktadır.” ifadelerine yer verildi.

“SARAY'IN ÖNÜNDEN GEÇERKEN KAZA YAPMAYIN, YOL KAÇAK, SİGORTA ÖDEME YAPMAZ” 

Konuyla ilgili açıklama yapan meslek odaları ise kararı ‘sevindirici' buldu. Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, “Saray artık katlamalı olarak kaçaktır. Ankapark, yollar, hepsi kaçaktır. Başta Cumhurbaşkanı olmak üzere, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni, ilgili bakanlıkları, büyükşehir belediyesini hukuka uygun davranmaya, mahkeme kararına uymaya davet ediyorum.” diye konuştu. Sürücülerin Saray'ın yanından geçerken yollara dikkat etmelerini tavsiye eden Candan, “Atatürk Orman Çiftliği alanlarında 1/10.000'lik koruma amaçlı nazım imar planının mahkeme kararı ile iptal edilmesi ile oradaki 40 metrelik yollar bağlantı yolları, kavşaklar tamamen hukuksuz ve yok hükmünde. Orada kaza yapan sürücülerin sigortalarından para almaları çok zor. Çünkü hukuken o yol yok. AOÇ yollarında kazaya kurban gitmeyin.” dedi.

“AKP'NİN HAYALLERİ HUKUK DIŞI, UYGULAMALAR KAÇAK” 

Davacı odalardan Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi'nin Başkanı Emre Sevim de yaptığı açıklamada, karardan memnuniyet duyduğunu belirterek, “Bu planın iptal edilmesi bir kez daha göstermiştir ki AKP'nin AOÇ üzerinde kurduğu hayaller hukuk ve mantık dışıdır, gerçekleştirilen uygulamalar kaçaktır.” dedi.

“Ankara 5. İdare Mahkemesinin bu kararıyla birlikte AKP‘nin AOÇ‘deki tüm müdahalelerinin hukuksuzluğu mutlak olarak ortaya konulmuştur.” diyen Sevim, AOÇ’de yürütülen tüm projelerin iptal edildiğini ve kamu zararı olduğunu söyledi.

Sevim, “Bugün yargıdan kaçırılmak suretiyle fiziken gerçekleşmiş veya gerçekleşmekte olan saray, saray çevresi siyasi referanslarla binaen inşa edilen ‘külliye’, Büyükşehir Belediye Başkanı’nın hayal projesi Ankapark projesinin ve bunları çevreleyen ulaşım bağlantı yollarının tamamı hukuksuzdur, kamu zararıdır.” ifadelerini kullandı.

Çevre Mühendisleri Odası (ÇMO) Başkanı Mert Güvenç de yaptığı açıklamada, “Mahkeme, AOÇ hakkında ne kadar haklı olduğumuzu bir kez daha teyit etmiştir. Ankaralıların, ulusumuzun mirası olan AOÇ hakkında konunun takipçisi olmaya devam edeceğiz.” diye konuştu.

BUNDAN SONRA NE OLACAK? 

Ankara 5. İdare Mahkemesi'nin verdiği iptal kararı sonrası itirazlar Danıştay'a yapılacak. Davaya Danıştay 6. Dairesi bakacak. Bu daire İstanbul taksim'de Topçu Kışlası'yla ilgili kararı bozan daire olarak biliniyor. 'Yeni Atanan üyeleriyle Danıştay 6. Daire'nin kuşkulu kararlar verdiğini' belirten Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, "Bu daire, yeni atanan üyeleriyle ilgili ilginç kararlar veriyor. Onların vereceği karara göre hukuksal süreç devam edecek. Danıştay İdari dava Daireleri Kurulu'na da gideceğiz. Ki eğer oradan da bir sonuç alamazsak dilekçemiz hazır, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gideceğiz." diye konuştu.

Hiç yorum yok

Blogger tarafından desteklenmektedir.