Header Ads

Mimarlar Odası: Kaçak Saray'a ayrılan bütçe mahkemenin iptal kararı ile hukuksuzdur


cihan

Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Maliye Bakanlığı’nı Atatürk Orman Çiftliği’ndeki yatırımlara ilişkin mahkeme kararlarına uygun işlem tesis etmesi için göreve çağırdı, tüm yatırım harcamalarının durdurulmasını talep etti. Maliye Bakanlığı’na resmi yazı yazan oda yönetimi, kamu kaynaklarının zarara uğratıldığını belirterek, sorumlular hakkında işlem başlatılmasını istedi.

Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) alanlarında mahkemenin, ana plan olan 1/10.000’lik koruma amaçlı nazım imar planını iptal etmesinin ardından, kurumları teker teker izlemeye alarak AOÇ alanları ile ilgili hukuka uygun işlemleri tesis etmesinin peşine düştü. Büyükşehir Belediyesini ve Koruma Kurullarını hukuka uygun işlem yapmaya davet eden Oda yönetimi, bu kez de Maliye Bakanlığına hukuka uygun işlem tesis etmesi için resmi yazılar gönderdi.

"KAÇAK SARAYA GİDEN KAYNAKLAR KESİLMELİ"

Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, “AOÇ’de ana plan iptal edilmiştir, oradaki tüm yapılar ve devam eden inşai işlemlerin her biri hukuksuzdur.” açıklaması yaptı.

AOÇ alanlarındaki projeler için yatırım harcamalarının durdurulmasını istediklerini belirten Candan, şu ifadeleri kullandı:

“Atatürk Orman Çiftliği’nin 1. derece doğal ve tarihi sit alan sınırları içerisinde yer alan arazilerindeki tüm yatırımlar için bütçeden yapılan tüm yatırım harcamalarının durdurulmasını ve bu süreçte sorumluluğu olanlarla ilgili işlem başlatılmasını talep ettik. Kaçak Saray başta olmak üzere, AOÇ alanındaki tüm yatırımlara ayrılan bütçeler mahkemenin iptal kararı ile hukuksuzdur. Kamu kaynaklarını zarara uğratanlar hakkında işlem yapılması için sürecin her aşamasını takip edeceğiz. Mahkeme kararı sadece planı durdurmakla kalmadı, ilgili tüm işlemlerin hukuksuzluğunu da ortaya çıkarttı. Vergilerimizi lüks ve şatafata harcayarak israf edenlerin yargı önünde hesap vereceği güne kadar Anayasanın bize verdiği denetim yetkisiyle bu işin peşini bırakmayacağız. Kaçak saraya giden kaynaklar kesilmeli.”

'KANUNLARA UYUN’ ÇAĞRISI 

Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Maliye Bakanlığı'na ‘AOÇ'deki hukuksuz yatırımları durdurun’ çağrısını, mahkeme kararları ve Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve Resmi Gazete’de 26738 sayı ile yayımlanmış olan Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği, ilgili hükümleri gereğince talep etti.

Hiç yorum yok

Blogger tarafından desteklenmektedir.