Header Ads

Zizek ve Badiou, 'Aşkın Metafiziği' konferansı için İstanbul'a geliyor


Kartal Belediyesi’nin ve Altınok Öz’ün öncülüğünde MonoKL (Mono Kurgusuz Labirent) Yayınları tarafından 25-26 Eylül 2015 tarihlerinde Aşkın Metafiziği konulu konferans düzenlenecek. Dragos Arkeolojik Kazı Alanı’nda düzenlenecek konferansa dünyaca ünlü isimler Alain Badiou, Slavoj Zizek ve Judith Balso konuşmacı olarak katılacak. Konferansa ayrıca Volkan Çelebi ve Ahmet Soysal konuşmacı ve moderatör olarak katılacak.

Aşkın Metafiziği konferansında aşkın felsefedeki yeri, aşk ve şiir ilişkisi, aşk olayı,  aşkın hakikati, aşk düşüncesinin Batı’dan Doğu’ya düşünsel izdüşümleri, kültürel aşk tasavvurları sorgulanacak.

Etkinlikte ilk gün “Aşkın Hakikati” ve ikinci gün “Aşk Olayı”  konulu iki açık oturum düzenlenecektir. Açık oturumlarda “aşk, olay, psikanaliz, tasavvuf, şiir, hakikat” gibi temaların öne çıkması beklenmektedir.

Etkinlik Monokl'un yayımlayacağı kitapların ve Filozoflarla İstanbul'da projesinin bir uzantısı olarak da planlanmıştır.

Konferansın programı, katılımcıların özgeçmiş bilgileri ve konferans için her iki gün
gidiş ve dönüş olmak üzere [sabah-akşam] Beşiktaş, Kadıköy ve Bostancı’dan kaldırılacaklar servisler ve konferans merkezine ulaşım güzergahları için
ask.monokl.net adresine bakılabilir ya da remirosmanoglu@monokl.net
adresi ile temasa geçilebilir.

Etkinliğe katılım ücretsiz olup simültane çeviri yapılacaktır. Servisleri kullanmak için gün ve güzergah bilgileriyle rezervasyon yapılması gerekmektedir.

Servis ve afiş için iletişim: remirosmanoglu@monokl.net - editor@monokl.net
Web: ask.monokl.net
Etkinlik yeri ve adresi: Eski Tekel Sigara Fabrikası, Dragos Arkeolojik Kazı Alanı, Orhantepe Mah. Sahil Yolu, Turgut Özal Bulvarı No:13, Dragos/Kartal
İletişim: 0 536 483 29 84
Etkinlik başlangıç ve bitiş saatleri: 15.30 - 21.00PROGRAM

25-26 Eylül Aşkın Metafiziği- Badiou, Zizek ve Balso'nun Katılımıyla
La Métaphysique de l'Amour

25/26 Eylül-25/26 September - 25/26 Septembre -  Kartal Dragos Arkeolojik Kazı Alanı

25 Eylül Cuma

15.30 - 16.00 Açılış -  Opening - Discours d'ouverture

16.00 - 17.30 Badiou - Sunum - Intervention

17.30 - 17.50 Ara - Pause

17.50 - 19.15 Judith Balso - Sunum - Intervention

19.15 - 19.30 Ara - Pause

19.30 - 21.00 Açık Oturum - Aşkın Hakikati - Le verite de l’amour

Ahmet Soysal - Volkan Çelebi - Judith Balso- Alain Badiou
Open Session - Table Ronde - Avaec Badiou, Balso, Çelebi, Soysal

26 Eylül Cumartesi

15.30 - 17.00 Zizek - Sunum - Intervention

17.00 - 18.00 Badiou, Zizek, Soysal Kitap İmzalama

18.00 - 19.00 Ahmet Soysal  - Sunum - Intervention

19.00 - 19.20 Ara - Pause

19.20 - 21.20 Açık Oturum - Aşk Olayı - L'événement de l'amour

Badiou, Zizek, Balso, Soysal, Çelebi
Open Session - Table Ronde - Avaec Badiou, Balso, Çelebi, Soysal, Zizek

21.20 – 21.30 Kapanış - Clôture

KATILIMCILAR HAKKINDA

Alain Badiou
Fransız radikal solunun en önemli düşünürlerinden birisi kabul edilen Alain Badiou, Uluslararası Felsefe Okulu’nda, École Normale Supérieure’de ve European Graduate School’da dersler vermektedir. Felsefenin sanat, aşk, bilim ve politikayı birlikte olanaklı kıldığını savunan Badiou hakikat ve evrensellik kategorilerine bir geri-dönüşü, olay kavramı üzerinden ifade etmektedir. Aldığı matematik eğitiminin fazlasıyla ağırlığını hissettirdiği Badiou’nun felsefi yapıtları Platon, Hegel, Marx, Lacan ve Deleuze gibi filozoflarla köprüler kurmaktadır. Fransa’daki politik yaşama da etkin olarak katılan ve 1968 olaylarını kendi felsefi ve politik kariyeri açısından önemli bir an olarak gören Badiou halen L’Organisation Politique içinde siyasal mücadelesine devam etmektedir. Başlıca yapıtları arasında Théorie du sujet (1982; Özne Teorisi); L’Être et l’événement (1988; Varlık ve Olay); Manifeste pour la philosophie (1989; Felsefe İçin Manifesto); L’Éthique (1993; Etik: Kötülük Kavrayışı Üzerine Bir Deneme); Deleuze: "La clameur de l'Etre (1997; Deleuze: Varlığın Uğultusu) sayılabilir. Monokl’dan Sonlu ve Sonsuz, Heidegger Nazizm Kadınlar, Felsefe İçin Manifesto kitapları yayımlanmış olup Özne Teorisi, Gerçek Mutluluğun Metafiziği ve Ne Yapmalı kitapları yayıma hazırlanmaktadır.

Judith Balso
Judith Balso edebiyat ve şiir alanındaki felsefi çalışmalarıyla tanınmaktadır. European Graduate School’da her yıl şairlerin katılımıyla özel şiir atölyeleri ve çalışmaları düzenlemektedir. Collège international de philosophie’de de dersler vermektedir. Özellikle Fernando Pessoa üstüne yazdığı Le passeur métaphysique (2006), Le Portugal de près: Textes et documents (1976), ve Pessoa (Les conférences du Perroquet) (1991) yapıtlarıyla tanınmaktadır. En son yayımlanan kitabı Affirmation de la poésie (Şiirin Olumlanışı)’dır.


Volkan Çelebi
Monokl Dergisi’nin ve Monokl Yayınları’nın Genel Yayın Yönetmeni. 2006 yılında MonoKL’u (Mono Kurgusuz Labirent) kurdu. Yeditepe Üniversitesi’nde "Levinas ve Me-ontoloji" konulu Yüksek Lisans tezini sundu. Uluslararası Hegel Özel Sayısı (MonoKL, 2008), Uluslararası Levinas Özel Sayısı (2010) ve Nancy ile Karşılaşmalar (2011) özel sayılarının editörüdür. 2013 Ağustos’unda Ahmet Soysal ile birlikte Direnişi Düşünmek: 2013 Taksim Gezi Olayları kitabını hazırlamış ve sunmuştur. Monokl bünyesindeki Minör Akademi’nin de eş-kurucusudur. Paris 8’de Siyaset Felsefesi Doktorası yapmaktadır. Monokl’dan Yaşamak ve Sen adlı kitabı yayıma hazırlanmaktadır.


Ahmet Soysal
Ahmet Soysal, ilk felsefe yazısını, arkadaşlarıyla birlikte kurduğu Beyaz Dergisi'nin 1. sayısında yayınladı (Spinoza, Kurumlar ve Özgürlük, 1982). Türkiye ve Fransa'da çeşitli dergilerde felsefe metinleri, edebiyat ve sanat denemeleri ile çeviriler yayınladı. Yine bu ülkelerde konferanslar verdi. Fenomenolojik doğrultudaki çalışmaları vücut, zaman, yazı temaları ile toplum ve siyaset alanlarını kapsamaktadır. Yayımlanmış on bir kitabının sonuncusu Birlikte ve Başka I ve II'dir. Türkçeye Levinas'ı ilk kez çeviren ve üstüne ilk yazıyı yazan kişidir. Yayınlanan yapıtlarından bazıları: Arzu ve Varlık (Dağlarca'ya Bakışlar), Madde ve Karanlık: Sanatın Durumları ve Felsefe, Eşsiz Olana Yakınlık. Monokl’dan çıkan yapıtları ise: İlke Olarak Yaşam Üstüne Notlar ya da Mini-Etika, Birlikte ve Başka I ve II, İtkisel Mantık, Ruh Sorusu, Uzun Çizgi’dir.

Slavoj Zizek
Doktorasını felsefe ve özellikle de Alman idealist felsefesi konusunda yaptı. 1960’ların sonlarında psikanalize ve Lacan düşüncesine yakın ilgi duyduğu için, 70’lerde Paris’e giderek Jacques Alain-Miller ile birlikte Lacancı psikanaliz alanında çalıştı. Mladen Dolar, Alenka Zupancic ve Renata Salecl gibi isimlerle oluşturduğu Ljubljana ekolü, 90’lardan itibaren Avrupa’nın sol entelektüel çevrelerinde, yeni Hegelci okumalarla etkili olmaya başladı. Zizek, özellikle Hegel’in bu farklı yorumuna eklemlenen Lacan çözümlemeleriyle yeni bir Marksist yorum geliştirdi. Badiou ile birlikte yeni komünist fikre yaşam verenlerin başında görülmektedir. Türkçede yayımlanmış yapıtlarından bazıları: İdeolojinin Yüce Nesnesi (Metis Yayınları), Ahir Zamanlarda Yaşarken (Metis Yayınları), Yamuk Bakmak (Metis Yayınları). Monokl’dan Bedensiz Organlar: Deleuze ve Sonuçları Üstüne, Fantaziler Salgını, Lacan ile Hegel , Olay, Cennette Sorun kitapları yayıma hazırlanmaktadır.

1 yorum:

Blogger tarafından desteklenmektedir.