Header Ads

CHP, 'Cumhurbaşkanı'na hakaret' maddesinin kaldırılması için kanun teklifi verdi


Türk Ceza Kanunu'nda yer alan ‘Cumhurbaşkanına Hakaret’ başlıklı 299. maddesinin yürürlükten kaldırılması için CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu ile Genel Sekreteri Gürsel Tekin, TBMM Başkanlığı'na kanun teklifi verdi.

Söz konusu 299. maddesinin yürürlükten kaldırılarak, yine aynı kanunun her vatandaşa uygulanan hukuk kuralları çerçevesinde değerlendirilmesini içeren teklifin genel gerekçesinde, Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne tam üyelik sürecinde gerçekleştirilmesi gereken en önemli faaliyetlerin başında kişi hak ve özgürlüklerinin genişletilmesi ve özellikle ifade özgürlüğünün gerçek anlamda tesis edilmesi geldiği hatırlatıldı.

Bu bağlamda kişilerin olumlu eleştiri hakkı kadar olumsuz eleştiri hakkının da tam anlamıyla sağlanması gerektiğine dikkat çekilerek, şöyle denildi:

“Bu düşünceden hareketle, demokratikleşme süreci içerisinde kişilere özellikle siyasi kişiliklerin gerçekleştirdiği veya gerçekleştirmediği işlem ve eylemlerle ilgili olarak toplum tarafından olumlu veya olumsuz eleştiri hakkının genişletilerek tahkir sonucunu doğurmayacak şekilde eleştiri hakkı tanınması için işbu teklif hazırlanmıştır. Zira özellikle siyasi kişiliklerin her tür eleştiriye açık olması ve en azından eleştiri sorumluluğunu sonuna kadar taşıması gerekmektedir.

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nda Cumhurbaşkanı için özel olarak düzenlenmiş olan 299'uncu maddenin yürürlükten kaldırılması halinde, Cumhurbaşkanının da toplumumuzun herhangi bir ferdi gibi eleştiri sınırlarını aşar mahiyette bir eylemle karşı karşıya kaldığında tüm hukuki haklarını kullanabileceği sabittir. Bu yolla Cumhurbaşkanı’nın görevinden dolayı olmasa dahi şahsına karşı gerçekleştirilen eylemleri herhangi bir kişiden farklı usullere tabi tutmanın eşitlik ilkesine aykırı olduğu, mevcut düzenlemenin özellikle ifade özgürlüğü bakımından ciddi bir sorun yarattığı aşikardır.”

Gerekçede, 26.09.2004 tarihli 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 'Cumhurbaşkanına Hakaret' başlıklı 299. maddesinin yürürlükten kaldırılarak, yine aynı kanunun her vatandaşa uygulanan hukuk kuralları çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiği kaydedildi.

Hiç yorum yok

Blogger tarafından desteklenmektedir.