Header Ads

CHP'den Suriyeli 'mülteciler' açılımı

sputniknews

7 Haziran seçimleri için hazırlanan bildirgeden farklı olarak CHP'nin yeni seçim bildirgesinde yaz boyunca dünya gündeminde yer alan Suriyeli mülteciler için geniş bir bölüm ayrıldı.

CHP'nin 7 Haziran öncesi "Suriye'de barış sağlandıktan sonra Türkiye'deki Suriyeliler'i geri göndereceğiz" vaadi AKP tarafından yoğun eleştiri görmüştü. Bu eleştirileri boşa çıkarmak için CHP'nin Türkiye'deki Suriyelilere yönelik vaatleri için üç sayfa ayrıldı.

Türkiye'deki Suriyeliler'den "Suriyeli mülteciler" olarak söz edilen bildirgede Suriyeli mültecilerin yiyecek, giyecek, yakacak gibi temel ihtiyaçlara erişiminin güvence altına alınacağı vaadinde bulunuldu.

"Mülteciler için ayrılan fonların önemli bir bölümünü eğitim ve sağlık alanlarında değerlendirecek, halkımızın da, mültecilerin de mağdur olmasına izin vermeyeceğiz" denilen bildirgede mültecilerle ilgili şu vaatler yer aldı:

"Suriyeli mültecilerin ülkelerine sağlıklı bir şekilde dönebilmeleri için önleyici sağlık hizmetlerinden eksiksiz şekilde yararlanmasını sağlayacağız.

Barınma konusunda uluslararası yardım kuruluşlarından mali destek alarak mevcut kapasiteyi geliştirecek ve koşulları iyileştireceğiz.

Kira ve konut fiyatlarının arttığı, mültecilerin yoğun yaşadığı yerlerde hem yerel halkı gözeten hem de mültecilerin mağduriyetini gideren düzenlemeler yapacağız.

SURİYELİ ÇOCUKLARA ÖZEL MÜFREDAT SÖZÜ

SURİYELİ GENÇ NÜFUS VE EĞİTİM: Eğitim çağındaki Suriyeli mültecilerin eğitim hayatlarının aksamaması için başta UNICEF olmak üzere uluslararası kuruluşlarla iş birliği içerisinde hareket edeceğiz.
Çocuk evliliklerinin önüne geçmek ve kız çocuklarının okullaşma oranlarını artırmak için yerel ve uluslararası kuruluşlarla yakın iş birliği içinde çalışacağız.
Suriyelilerin yoğunlukta olduğu yerleşim yerlerinde bilgi iletişim noktaları oluşturarak okullaşamamış çocuk oranını düşüreceğiz.
Okul çağındaki Suriyeli çocukların ülkelerine geri döndüklerinde denklik sorunu yaşamayacakları bir eğitim müfredatı hazırlayacağız.
Hazırlanacak müfredatta Suriye içerisinde yaşanan çatışmanın tarafı olmaktan kaçınacağız.
Okul çağındaki çocuklara savaşın olumsuz etkilerinden uzak bir şekilde eğitimlerini sürdürebilmeleri için gerekli psiko-sosyal destekleri sağlayacağız.
Hem yetişkinlerin hem de okul/geçici eğitim merkezlerinde eğitim gören çocukların Türkçe öğrenebilmeleri için dil öğrenim kurslarını yaygınlaştıracağız.

MÜLTECİ KAYITLARI VE PLANLAMA: BM himayesinde başta Türkiye, Ürdün ve Lübnan olmak üzere mülteci konuk eden ülkelerin katılımıyla bir konferans düzenleyeceğiz.
Ülkemizdeki Suriyelilerin kayıtlarının eksiksiz şekilde tamamlanmasını sağlayarak sağlıklı bir veri tabanı oluşturacağız.
Suriyeli mültecilerin kendilerine sunulan tüm hizmetlere etkin erişimini güvence altına almak için doğru bilgilerin sunulacağı ve gerekli yönlendirmelerin yapılacağı acil durum masaları kuracağız.
Uzun vadeli eylem planları oluşturarak gelecekte karşılaşılabilecek sosyal problemlerin önüne geçeceğiz.
Mültecilerin, ülkelerine dönebilmeleri için gerekli barış ortamının yeniden sağlanmasına dönük olarak yürütülen girişimlere aktif destek vereceğiz.

ÇALIŞMA YAŞAMININ VE İŞ GÜVENLİĞİNİN DÜZENLENMESİ: Suriyelilerin çalışma koşullarını ve şartlarını düzenleyecek yasal altyapıyı oluşturacağız.
Yerel esnafın haksız rekabete uğramaması için Suriyelilerin eşit şartlarla iş hayatına katılmasını sağlayacağız.
Başta çocuklar olmak üzere Suriyeli mültecilerin kayıt dışı ve insanlık dışı koşullarda çalıştırılmasının önüne geçeceğiz.
Mültecilerin, içinde bulundukları olumsuz koşullardan ötürü suça itilmesine izin vermeyeceğiz.
Sınır güvenliğinin ortadan kalktığı bölgelerde hızla yaygınlaşmış olan kaçakçılıkla etkin şekilde mücadele edeceğiz.

MALİ YARDIMLARIN DAĞITIMI VE DENETİMİ: Suriyeli mültecilerin ihtiyaçlarının karşılanmasında ülkemize düşen mali yükü azaltmak için Birleşmiş Milletler fonlarının artırılması için çalışacağız.
Mültecilere yapılan yardımların şeffaf ve denetlenebilir olmasına özen göstereceğiz.
Birleşmiş Milletler fonları çerçevesinde, yerelde sunulacak hizmetler için belediyelere, misafir ettikleri Suriyelilerin sayısıyla orantılı olarak kaynak aktaracağız.
Mültecilerin illere dengeli dağılmasını sağlayarak bölgelerimizdeki ekonomik, sosyal ve kültürel dokunun zarar görmesini engelleyecek, yerel yönetimler üzerindeki hizmet yükünü hafifleteceğiz.

Hiç yorum yok

Blogger tarafından desteklenmektedir.