Header Ads

TRT; iletim, dağıtım, sayaç okuma, kayıp ve kaçak elektrikten pay alamayacak


Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK), TRT'nin, iletim, dağıtım, sayaç okuma, kayıp ve kaçak elektrikten pay alamayacağını duyurdu.

EPDK'nın internet sitesinde 'TRT payının hesaplanmasında 3065 sayılı kurul kararının uygulanması gerektiği hususunda kamuoyu bilgilendirilmesi hakkında duyuru' başlığı ile yayınlanan karar şöyle:

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu 01/02/2011 tarihli ve 3065 sayılı Kurul Kararı ile '9/7/2008 tarihli ve 5784 sayılı kanun ile 4/12/1984 tarihli ve 3093 sayılı Türkiye Radyo-Televizyon Gelirleri Kanunu'nun 4'üncü maddesinin (c) bendinde yapılan düzenleme ve 28/12/2010 tarihli ve 2999 sayılı kurul kararı uyarınca, nihai tüketiciye elektrik enerjisi satışı yapan lisans sahibi tüzel kişiler tarafından; iletim, dağıtım, sayaç okumaya ilişkin perakende satış hizmeti ve kayıp enerjiye ilişkin bedeller hariç olmak üzere, net enerji ve sayaç okuma dışındaki perakende satış hizmet bedelleri toplamının TRT payının hesaplanmasında dikkate alınmasına' karar vermiştir.

Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından 3065 sayılı kurul kararının iptali talebiyle Danıştay 13. Dairesi’nin 2011/665 E. sayılı dosyasında açılan davada mahkeme 26/10/2011 tarihinde yürütmeyi durdurma kararı vermiştir. Bunun üzerine, 15/12/2011 tarihli ve 3552 sayılı kurul kararı ile 'yürütmeyi durdurma kararının uygulanması amacıyla 3065 sayılı kurul kararının mahkemece verilecek yeni bir karara kadar uygulanmamasına' karar verilmiştir. Sonrasında, Danıştay 13. Dairesi 2011/665 E. sayılı davada verdiği 2015/722 sayılı kararı ile 'TRT tarafından 3065 sayılı kurul kararının iptali talebiyle açılan davanın reddine' karar vermiştir. Bu kapsamda, TRT payının hesaplanmasında 3065 sayılı kurul kararının uygulanması gerektiği hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur."

TRT payının hesaplanmasında esas alınacak 3065 sayılı kurul kararı ise şöyle: "Nihai tüketiciye elektrik enerjisi satışı yapan lisans sahibi tüzel kişiler tarafından; iletim, dağıtım, sayaç okumaya ilişkin perakende satış hizmeti ve kayıp enerjiye ilişkin bedeller hariç olmak üzere, net enerji ve sayaç okuma dışındaki perakende satış hizmet bedelleri toplamının TRT payının hesaplanmasında dikkate alınmasına, karar verilmiştir."

Hiç yorum yok

Blogger tarafından desteklenmektedir.