Header Ads

3 milyon hanede yaşayan 9.8 milyon kişi sosyal yardımla hayatını sürdürüyor

Emrullah Bayrak/cha

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı verilerine göre sosyal yardım programları kapsamında 2014 yılında 3 milyon 5 bin 898 hane ve 9 milyon 885 bin 637 hak sahibi sosyal yardımlardan yararlandı. 2015 yılının ilk 9 ayında ise 2 milyon 745 bin 213 hane ve 8 milyon 608 bin 968 hak sahibi yararlandı. 2 milyon vatandaş da 'Sosyal Yardım Kartı' kullanıyor.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, yaptıkları hizmetlerle alakalı açıklama yaptı. Buna göre, sosyal yardım programları kapsamında 2014 yılında 3 milyon 5 bin 898 hane ve 9 milyon 885 bin 637 hak sahibi sosyal yardımlardan yararlandı. 2015 yılının ilk 9 ayında ise 2 milyon 745 bin 213 hane ve 8 milyon 608 bin 968 hak sahibi yararlandı. 2 milyon vatandaş da 'Sosyal Yardım Kartı' kullanıyor.

2015 Eylül ayı itibarıyla engellilere yönelik evde bakım yardımından faydalanan kişi sayısı ise 467 bin 778. 2015 yılı Ekim ayı itibarıyla bakanlığa bağlı 87 yatılı bakım ve rehabilitasyon merkezinde 6.176 engelliye, 106 umut evinde 586 engelliye hizmet sunuluyor. 156 özel bakım merkezinde bakılan 10 bin 839 engelli birey için yaklaşık iki asgari ücret tutarında ödeme yapılıyor. Ayrıca, 5 gündüzlü bakım ve rehabilitasyon merkezinde 422 engelliye de gündüzlü hizmet sunuluyor. Yine bakanlığa bağlı 130 huzurevinde 12 bin 202 yaşlıya, 41 yaşamevinde 157 yaşlımıza hizmet veriliyor.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile İçişleri, Sağlık, Adalet Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı ile kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında imzalanan eğitim protokolü kapsamında bugüne kadar 183 bin 600 kişi eğitimden geçirildi. Bu kişilerin 71 binini polis, 65 binini sağlık personeli ve 47 bin 600'ünü de din görevlisi oluşturuyor. Ayrıca 326 aile mahkemesi hâkimi ve cumhuriyet savcısının katılımlarıyla seminerler düzenlenirken; 169 bin 598 erbaş ve ere yönelik de eğitimler tamamlandı.

ÇOCUKLARIN AİLESİ YANINDA BAKIMI İÇİN 74 BİN KİŞİYE NAKDİ YARDIM YAPILIYOR

Bakanlığa bağlı 67 çocuk destek merkezi hizmet veriyor. Bu merkezlerin 39 adedi suç mağduru çocuklara, 16 adedi suça sürüklenen çocuklara, 5 adedi sokakta yaşayan çocuklara ve 7 adedi de refakatsiz sığınmacı çocuklara hizmet sunuyor. Refakatsiz sığınmacı çocukların korunma ve bakım altında bulunduğu merkezler haricindeki 60 çocuk destek merkezinde çocuk ve ailelere yönelik olarak Anka Psikososyal Destek ve Müdahale Programı uygulanıyor.

Çocuk Evleri Sitesi ve Çocuk Evleri ise korunma ve bakım altında bulunan çocukların aile modeline benzer bir ortamda yetiştirilerek çocuklara temel güven duygusunun kazandırılması ve geliştirilmesi için oluşturulmuş kuruluşlar. 1.043 çocuk evinde fiilen 5 bin 288 çocuğa, 88 çocuk evi sitesinde fiilen 4 bin 882 çocuğa hizmet veriliyor.

Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmeti kapsamında da sosyal ve ekonomik destek sağlanarak çocukların ailesi yanında bakımı sağlanıyor. Bu programdan 1 Ocak-30 Kasım 2015 tarihleri arasında 97 bin 755 kişi yararlandırıldı. Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmetinden hâlen yararlanan 74 bin 63 kişiye Kasım 2014 ayında nakdî yardım ödemesi yapıldı.

8 BİN 500 ÇOCUK KORUYUCU AİLELER YANINDA

Koruyucu aile hizmetinden korunma altına alınan, öz ailesi yanında bakılamayan ve evlat edindirilemeyen çocuklar yararlanıyor. Süreçte koruyucu aile birinci kademe eğitim programı kapsamında ülke genelinde 30 ilde 1.200 koruyucu ailenin birinci kademe eğitim alması sağlandı. Hâlen 3 bin 764 koruyucu aile yanında 4 bin 580 çocuk bulunuyor. Bugüne kadar 8 bin 585 çocuk koruyucu aileler yanına yerleştirilerek bu hizmetten yararlandırıldı.

Şartlı eğitim yardım programlarından yararlananların sayısı 2014 yılında 2 milyon 359 bin 843, 2015 Eylül ayı itibarıyla ise 2 milyon 44 bin 533 oldu. Şartlı sağlık programından yararlanan kişi sayısı 2014 yılında 1 milyon 12 bin 663 kişi, 2015 Eylül ayı itibarıyla 1 milyon 22 bin 309 kişi.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı kuruluşlarda korunma ve bakım altında olup ilkokula giden 2 bin 659, ortaokula giden 4 bin 4, liseye giden 3 bin 471 çocuk bulunuyor.

KADINA YÖNELİK ŞİDDET

Kadına yönelik şiddetle mücadelede koruyucu ve önleyici hizmetler kapsamında, 2011 yılında 43 olan kamuya bağlı kadın konukevi sayısı 2015 yılı Aralık ayı itibarıyla 100 kadın konukevi, 2 bin 636 kapasite; yerel yönetimlere bağlı 31 kadın konukevi, 723 kapasite; sivil toplum kuruluşlarına bağlı 4 kadın konukevi, 45 kapasite olmak üzere toplam 135 kadın konukevi ve 3 bin 404 kapasiteyle hizmet veriyor. Bunun yanı sıra, barınma ihtiyacı bulunan şiddet mağduru kadınların ilk gözlemlerinin yapıldığı, psikososyal ve ekonomik durumlarının incelendiği 25 ilk kabul birimi hizmet veriyor.

Öte yandan Aile İçi Şiddetle Mücadele Projesi, 2014-2016 yılları arasında yürütülmekte olan projeyle şiddete maruz kalan kadınlara sağlanacak destek hizmetlerinin kurulması ya da geliştirilmesi yoluyla 26 ilde şiddete karşı korumayı artırmak hedefleniyor. Bu kapsamda toplam 1.275 kişiye eğitici eğitim verilecek. Alan eğitimleriyle 35 bin sağlık çalışanına ve 140 bin emniyet personeline ulaşılması hedefleniyor.

Proje illerinde yapılan durum analizi ve eğitim ihtiyaç değerlendirmelerinin ardından 26 il için il eylem planları geliştirilecek. Daha etkili yönlendirme ve bakım olanağı sağlamak için konukevlerine ilişin koordinasyon, denetim ve izleme sistemleri geliştirilerek hizmetlerde standardizasyon sağlanacak. Projenin hibe programı bileşeni kapsamında yerel ve ulusal düzeyde sivil toplum kuruluşlarının kadına karşı şiddete yönelik kapasitelerinin güçlendirilmesi için 11 ilde 19 projeye hibe veriliyor.

İçişleri, Sağlık, Adalet Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı ile kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında imzalanan eğitim protokolüyle bugüne kadar 71 bin polis, 65 bin sağlık personeli, 47 bin 600 din görevlisine ulaşıldı. 326 aile mahkemesi hâkimi ve cumhuriyet savcısının katılımlarıyla seminerler düzenlendi.

Millî Savunma Bakanlığıyla yapılan protokol kapsamında ise 3 bin 764 bakanlık personeliyle 169 bin 598 erbaş ve ere yönelik eğitimler tamamlandı. Söz konusu eğitimlerin sürekliliği, her yıl silah altına alınan yaklaşık 450 bin erbaş ve ere yönelik eğitimlerle sağlanacak.

205 BİN SURİYELİ ÖĞRENCİ EĞİTİM GÖRÜYOR

Kasım 2015 itibarıyla 31 bin 370 kişiye madde bağımlılığından korunma eğitimi verildi. 2014/21 sayılı Genelge kapsamında geçici barınma merkezinde ve Suriyelilerin yoğun olarak yaşadığı bölgelerde geçici eğitim merkezi açılıyor.

2015-2016 öğretim yılının başlamasıyla birlikte kamplarda oluşturulmuş geçici eğitim merkezlerinde yaklaşık 80 bin, şehirlerde oluşturulmuş geçici eğitim merkezlerinde ise yaklaşık 125 bin Suriyeli öğrenci öğrenimlerine başladı. Başbakanlık AFAD ile iş birliği içerisinde uluslararası fonlardan da yararlanarak 70'in üzerinde prefabrik, çelik konstrüksiyon ve betonarme okul inşa edildi. Yaklaşık 150 okul binası yarı zamanlı olarak tahsis edildi, ayrıca 60 kadar da müstakil bina belediyeler veya sivil toplum kuruluşları desteğiyle geçici eğitim merkezine dönüştürüldü.

1/1/2015-30/9/2015 tarihleri arasında Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu'ndan eğitim transferlerine aktarılan kaynak 1 milyar 313 milyon 556 bin TL olarak gerçekleşti. Eğitim transferlerine aktarılan toplam tutar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu'nun yüzde 35'ini oluşturuyor. 2014 yılı içerisinde bakanlık tarafından sosyal harcamalar için yaklaşık 20 milyar Türk Lirası kaynak aktarıldı.

Hiç yorum yok

Blogger tarafından desteklenmektedir.