Header Ads

Anayasa Mahkemesi'nden Passolig kararı: Kişisel veriler şirketlere devredilemez

cha

Anayasa Mahkemesi (AYM), kişisel verilerin kısmen veya tamamen üçüncü kişilere devredilmesini anayasaya aykırı bularak iptal etti. AYM, kişisel verilerin Maliye Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı’nın erişimine açık olmasının ise anayasaya aykırı olmadığına karar verdi.

AYM, Ankara 16. Tüketici Mahkemesi’nin Passolig ile ilgili verdiği kararın gerekçesini Resmi Gazete’de yayımladı. AYM, “Elektronik kart bilgilerinin kulüpler adına reklam ve pazarlamasında ilgili federasyonlar yetkilidir. Federasyonlar bu fıkra kapsamında belirtilen yetkilerini kısmen veya tamamen üçüncü kişilere devredebilir ve elektronik kart oluşturmak amacıyla alınacak kişisel bilgiler federasyon bünyesinde oluşturulan veri merkezi tabanında tutulur” maddelerinin anayasaya aykırı olduğuna ve iptaline karar verdi.

AYM, kişisel verilerin üçüncü kişiler ya da kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşılması için söz konusu kişi ve kurumların bu verilere erişebilmeleri konusunda kanunen yetkilendirilmiş olmaları gerektiğini vurguladı. İtiraz konusu kurala göre kişisel verilerin ilgili federasyon tarafından kulüpler adına reklam ve pazarlamada kullanabileceğine atıf yapan AYM, spor müsabakalarını izlemek amacıyla verilen kişisel verilerin üçüncü kişilere aktarılmasının olanaklı hale geldiğini kaydetti. Kişisel verilen elektronik kart almak üzere verilmiş olmasının söz konusu verilerin üçüncü kişilere aktarımına rıza gösterildiği anlamına gelmeyeceğini belirten AYM, ilgili kuralın özel hayatın ve kişisel verilerin korunması haklarına sınırlama getirdiğinin altını çizdi. Elektronik kart bilgilerinin kulüpler adına reklam ve pazarlamasında ilgili federasyonların yetkili kılınmasının sporda şiddetin önlenmesi için demokratik toplum düzeni bakımından alınması gereken tedbirlerden olduğunun söylenemeyeceğine vurgu yaptı.

AYM, iptali istenen “Bilet organizasyonu ve seyircilerin müsabaka alanına giriş ve çıkışına ilişkin kontrol ve denetim yetkisi federasyonlara ait olup federasyonlar bu amaçla bünyelerinde merkezi kontrol sistemi oluşturur. Bu veri tabanı Maliye Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı erişimine açıktır.” maddelerinin iptali istemini ise reddetti.

Hiç yorum yok

Blogger tarafından desteklenmektedir.