Header Ads

CHP, TBMM'ye sundu: Kredi borç faizleri silinsin, çalışma süresi kısalsın, seçim barajı %5 olsun


CHP, milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren sosyal ve ekonomik ağırlıklı seçim vaadini, 24 ayrı kanun teklifi olarak TBMM Başkanlığına sundu.

Kanun kanun teklifleri, asgari ücretin arttırılmasından emekliye iki ikramiyeye, öğretmenlerin ek göstergelerinin yükseltilmesinden mazotta ÖTV’nin kaldırılmasına kadar pek çok alanı kapsıyor.

CHP Grup Başkanvekilleri Özgür Özel, Levent Gök ve Engin Altay ile tüm milletvekillerinin imzasını taşıyan kanun teklifleri ile getirilmesi hedeflenen yenilikler şöyle;

"-2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi. Halen üç ayda bir 600 lira (aylık 200 TL) olarak ödenmekte olan 65 yaş ve üzerindeki muhtaç vatandaşlara ödenmekte olan aylık, yüzde 5 oranındaki ek ödemeyle birlikte 1.050 TL’ye çıkarılmaktadır. Böylece bu durumdaki vatandaşlara aylık bazda bir kişinin açlık sınırı olan 350 TL (üç aylık 1.150 TL)düzeyinde bir ödeme yapılması amaçlanmaktadır.

-5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair (Analık Borçlanması) Kanun Teklifi. Öngörülen değişiklikle kadınlara hali hazırda sigortalı olduktan sonra yapılan doğumlar için tanınan 'analık borçlanması' hakkı, sigortalı olmadan önce yapılan doğumları da kapsayacak şekilde genişletilmektedir.

-193 sayılı Gelir Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair (Asgari Geçim İndirimi) Kanun Teklifi. Ücretliler için gelir vergisi kapsamında uygulanmakta olan asgari geçim indiriminin tutarı, brüt asgari ücret seviyesine çıkarılarak, asgari ücretin, dolayısıyla tüm ücret gelirlerinin brüt asgari ücret kadar olan kısmının vergi dışı bırakılmaktadır.

-4857 sayılı İş Kanununa Değişiklik Yapılması (Asgari Ücretin Artırılması) Hakkında Kanun Teklifi. İş Yasasında yapılması teklif edilen değişiklikle net asgari ücretin 1.1.2016 tarihiden itibaren geçerli olmak üzere en az net 1.500 TL olarak belirlenmesi ve ilerleyen yıllarda yapılacak artışların da enflasyon ve GSYİH artışının toplamından düşük olamayacağı esası getirilmektedir.

KREDİ KARTI BORÇLARI SİLİNSİN TEKLİFİ

-257 sayılı Er ve Erbaş Harçlıkları Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına (Er ve Erbaş Harçlıklarının Artırılması Ve Askerlikte Geçen Sürelerin Sigortalılıktan Sayılması) Dair Kanun Teklifi. Yasa teklifiyle, erbaş ve erlere ödenen harçlıklar 25, 29 ve 34 TL’den(bu tutarlar 2015 Bütçe Kanununa göre sırasıyla 48, 43 ve 37-TL olarak belirlenmiştir ) 333-354 TL’ye çıkarılmakta, terör ve sınır güvenliği gibi risk unsuru taşıyan bölgelerde askerlik yapanlara bu harçlıkların iki kat olarak ödenmesine olanak sağlanmaktadır. Erbaş ve erlerin askerlikte geçen sürelerinin sigortalı sayılması ve sigorta primlerinin devlet tarafından ödenmesi esası getirilmektedir. Askerlik dönüşü iş bulamayan gençlerin 6 ay süreyle işsizlik sigortasından yararlanmaları öngörülmektedir.

-6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanunda Değişiklik Yapılmasına (Tüketici ve Kredi Kartı Borçlarının Silinmesi) Dair Kanun Teklifi. Sadece bankaların değil, tüketici finansman şirketleri ve varlık yönetim şirketlerinin de takibinde bulunan tüketici kredisi ve kredi kartı borçlarının geri ödenmesinin kolaylaştırılması ve borçlu vatandaşlarımızın ekonomik olarak rahatlatılarak ekonominin de canlanması amaçlanmaktadır.

CEMEVLERİ İBADETHANE SAYILSIN

-İbadethaneler Kanunu Teklifi. Yasa teklifiyle, Mevzuatta ibadethanelerin açık bir şekilde tanımlanmaması nedeniyle cemevlerinin ibadethane sayılması konusunda yaşanan sorunun çözülmesi, Bu kapsamda cami, sinagog (havra), kilise, mescit ve cemevlerinin ibadethane sayılması, Kamu kurum ve kuruluşlarının ibadethaneler arasın ayrım yapamaması, yapan kamu görevlilerinin ise TCK’nın görevin kötüye kullanılmasına ilişkin hükümleri uyarınca cezalandırılması öngörülmektedir.

ÇALIŞMA SÜRESİ KISALSIN

-4857 Sayılı İş Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına (Çalışma Sürelerinin Kısaltılması) Dair Kanun Teklifi. Teklifle, Türkiye’de halen 45 saat olarak uygulanmakta olan haftalık çalışma süresi ücretlerde herhangi bir indirime gidilmeden 40 saate indirilmektedir.

-1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununda Değişiklik Yapılmasına (Tam Gün Eğitim) İlişkin Kanun Teklifi. Teklifle, üç eğitim yılı sonunda tüm okulların tam gün eğitime geçerek, ikili eğitimle ortaya çıkan sorunların ortadan kaldırılması, örgün eğitim kurumlarında eğitim gören öğrencilere ve çalışan tüm personele ücretsiz öğle yemeği verilmesi, örgün eğitim bünyesindeki öğrencilerin ders araç-gereçlerinin de ücretsiz olarak Devlet tarafından karşılanması, öngörülmektedir.

-5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa Ek Madde Eklenmesi (Emeklilere Yılda İki Defa İkramiye Ödenmesi) Hakkında Kanun Teklifi. Bu teklifin yasalaşması durumunda, emeklilere Ramazan ve Kurban Bayramlarında birer defa yılda iki maaş ikramiye verilmesi amaçlanmaktadır.

-657 sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına (Öğretmenlere 24 Kasım Öğretmenler Gününde Bir Maaş İkramiye Verilmesi) İlişkin Kanun Teklifi. Teklif edilen değişiklikle, öğretmenlere her yılın 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde bir maaş ikramiye verilmesi öngörülmektedir.

SEÇİM BARAJI YÜZDE 5’E DÜŞÜRÜLSÜN

-2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanununda Değişiklik Yapılmasına (Seçim Barajının İndirilmesi) İlişkin Kanun Teklifi. Milletvekili Seçimi Kanununda yapılması önerilen değişiklikle milletvekili seçimlerinde uygulanmakta olan yüzde 10 oranındaki seçim barajının yüzde 5’e indirilmesi teklif edilmektedir.

-Türkiye Büyük Millet Meclisinde Kesin Hesap Komisyonu Kurulması Hakkında Kanun Teklifi. Yasa teklifiyle, TBMM’de, yürütme organının gelir toplama, harcama yapma, borç yönetimi, kamu varlık ve kaynaklarının kullanımı ve yönetimine ilişkin yetki ve sorumluluklarını yasalara uygun kullanıp kullanmadıklarını denetimini yapmak üzere Kesin Hesap Komisyonu kurulması öngörülmektedir.

-351 sayılı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Kanununda Değişiklik Yapılması (Öğrenci Kredi Borçlarının Geri Ödemelerinin Bir İşe Yerleştikten Sonra Başlaması ve Mevcut Borçlara Ödeme Kolaylığı Sağlanması) Hakkında Kanun Teklifi. Yasa teklifiyle, Yükseköğrenim kredisi borcu bulunan öğrencilerin, bu borçlarını sigortalı bir işe girdikten sonra ödeyebilmelerine olanak sağlanması. Borcu takibe alınmış olan gençler için de bir ödeme kolaylığı sağlanması, buna göre bu durumdaki borçluların sigortalı bir işe girdikten sonra borçlarını 4 yılda ve üçer aylık eşit taksitler halinde ödemeleri durumunda uygulanmış olan gecikme zamlarını tamamının silinmesi öngörülmektedir.

-1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi. Teklifle, örgün eğitim kapsamındaki orta öğretim kurumlarının son sınıfında (Lise son sınıf) eğitim-öğretim gören öğrencilere aylık 200 TL’lik Kişisel Gelişim Katkısı verilmesi öngörülmektedir.”

Hiç yorum yok

Blogger tarafından desteklenmektedir.