Header Ads

Mülkiye'den akademisyenlerin hedef gösterilmesine ve soruşturma açılmasına tepki

mulkiyehaber.net

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Akademik Kurulu, fakültenin öğretim elemanlarının hedef gösterilmesine ve Barış İçin Akademisyenler bildirisinin soruşturma ve dava konusu edilmesine karşı bir açıklama yaptı.

Dün toplanan Akademik Kurul tarafından onaylanan açıklamada, “Bu fakültede görev yapan bilim insanları güçlü siyasi tazyikler ve kendini dayatan kanaatler karşısında düşüncenin mutlak açıklığına, bilimin yalnızca kendi kurallarına göre yargılanabileceğine, hakikat dışında da hiçbir şeye boyun eğmeyeceği gerçeğine bağlıdır” dendi.

Hedef gösterilen öğretim elemanlarının yanında olunduğuna vurgu yapılan açıklamada, Barış İçin Akademisyenlerin metninin gerek iç hukuk gerekse uluslararası hukuk tarafından korunan ifade özgürlüğü kapsamında olduğu görüşü dile getirildi.

Açıklamada, “En zor koşullarda dahi öğrencilerinin ve hocalarının ifade özgürlüğünü sonuna dek savunmuş bir kurum olarak, mesleğimizin haysiyetine ve akademinin değerlerine, görevimiz ve halkımıza olan borcumuz olarak sahip çıkıyoruz” dendi.

Açıklamanın tamamı şöyle:

“Kamuoyuna ve Üniversite Yönetimine

Yüksek Öğretim Kurumlarında Akademik Kurulların Oluşturulması ve Bilimsel Denetim Yönetmeliği’nin 7. Maddesi akademik çalışmaların verimli yürütülebilmesi için gerekli tedbirlerin alınmasını öngörmüştür. Öğretim elemanlarının akademik özgürlük ve bilimsel özerklik içinde çalışabilmeleri, araştırma ve eğitim-öğretim faaliyetlerinin verimliliğinin sağlanmasının temel koşuludur. Bunu göz önünde tutarak toplantı esas ve usullerine uygun biçimde 25 Ocak 2016 tarihinde toplanan  A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi Akademik Kurulu aşağıdaki açıklamayı yapmayı uygun görülmüştür: Ankara Üniversitesi  Siyasal Bilgiler Fakültesi geçmişten günümüze araştırma ve eğitim faaliyetlerinde  akademik özgürlük ve bilimsel özerklik ilkelerini temel alan bir kurumdur. Bu fakültede görev yapan bilim insanları güçlü siyasi tazyikler ve kendini dayatan kanaatler karşısında düşüncenin mutlak açıklığına, bilimin yalnızca kendi kurallarına göre yargılanabileceğine, hakikat dışında da hiçbir şeye boyun eğmeyeceği gerçeğine bağlıdır.

Bir süredir bazı basın organları tarafından Fakültemizin öğretim üyeleri  türlü şekillerde ve sistematik olarak hedef gösterilmekte, ders içerikleri, kürsüde söyledikleri ve sınav soruları çarpıtılarak hedef alınmaktadır. Akademik Kurul olarak kamuoyuna duyurmak istiyoruz ki, bu şekilde hedef gösterilen öğretim üyelerimizin yayındayız.

Düşünce, kanaat ve ifade özgürlüğü, Fakültemizin savunduğu, öğrettiği temel bir insan hakkıdır. Fakültemizden birçok öğretim üyesi son günlerde çok tartışılan Barış İçin Akademisyenler bildirisine imza atmıştır.  Söz konusu metne imza atmanın akademik özgürlük ve gerek iç hukuk gerekse uluslararası hukuk tarafından korunan ifade özgürlüğü kapsamında olduğu görüşündeyiz.

Öğretim üyelerimizin gerek derslerde ve sınavlarda ele aldıkları konuların ve sordukları soruların, gerekse barış temalı bir bildiriye imza atmalarının idari ve adli makamlar tarafından disiplin soruşturması ve ceza yargılamasına konu edilmesini kabul edilemez buluyoruz.

En zor koşullarda dahi öğrencilerinin ve hocalarının ifade özgürlüğünü sonuna dek savunmuş bir kurum olarak, mesleğimizin haysiyetine ve akademinin değerlerine, görevimiz ve halkımıza olan borcumuz olarak sahip çıkıyoruz.

A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi Akademik Kurulu”

Hiç yorum yok

Blogger tarafından desteklenmektedir.