Header Ads

Sağlık meslek örgütleri Sultanahmet'te karanfil bıraktı: 'Aydınlatılsın, hesap verilsin'


Türk Tabipler Birliği (TTB), İstanbul Tabip Odası ve Sağlık Emekçileri Sendikası (SES) yöneticilerinden oluşan heyet, Sultanahmet Meydanı'nda patlamanın olduğu yere karanfil bıraktı.

Canlı bomba olayını protesto ve yaşamını yitirenleri anmak amacıyla bir araya gelen sağlık meslek örgütleri, Sultanahmet Meydanı'nda basın açıklaması yaptı.

Diyarbakır, Suruç ve Ankara'dan sonra Sultanahmet'te yeni bir katliama tanık olmanın üzüntüsünü yaşadıklarını belirten TTB İkinci Başkanı Prof. Raşit TükeL, Ankara ve Suruç katliamının faillerinin ortaya çıkartılmadığı, sorumluların bu katliamların hesabını vermediği sürece yeni katliamların yaşanabileceği uyarısında bulundu.

Tükel açıklaması şöyle;

"Bu katliam da gösterdi ki buradaki hedef kitle, kimi zaman emek meslek örgütleri, kimi zaman barış talep eden gençler, kimi zaman bir ülkeyi ziyaret eden bir turist kafilesi. Böyle baktığımızda hangi ülkenin vatandaşı olduğu, hangi dine mensup olduğu önemini yitiriyor. Böyle bir katliamın karşısında bizler, Türk Tabipleri Birliği olarak, sağlık meslek örgütleri olarak bu katliamı lanetliyoruz. Bu katliamda hayatını kaybeden dünya vatandaşlarını ve onların yakınlarına başssağlığı diliyoruz ve yaralılar için acil şifa diliyoruz. Bizler, katliamların gerçekleşmemesi, ortaya çıkmaması için, bir daha vuku bulmaması için öncelikli olarak sorumluluk sahibi olan, bunlara ortam hazırlayan, bu tür katliamların ortaya çıkmamasında pay sahibi olan herkesin bir an önce aydınlatılması, bir an önce hesap vermesini talep ediyoruz."

Meslek örgütü temsilcilerinin açıklamalarının ardından İstanbul Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Selçuk Erez'in de aralarında bulunduğu heyet, olay yerine giremedikleri için polis bariyeri önüne karanfil bıraktı. Ardından heyet, ziyaret etmek üzere yaralıların tedavi gördüğü hastanelere geçti.

Hiç yorum yok

Blogger tarafından desteklenmektedir.