Header Ads

Sayıştay raporu: Başbakanlık, 'Ak Saray' için AOÇ’ye yıllık 163 bin lira kira ödüyor

Yasin Kılıç/cha

Sayıştay, Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) ile ilgili hazırladığı 2014 yılı denetim raporunda Cumhurbaşkanlığı Sarayı ile ilgili önemli bilgilere yer verdi. Rapora göre Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nın yapıldığı arazi Başbakanlık İdari ve Mali İşler Başkanlığı adına kiralandı. İlk kiralama 2012 yılında 60 bin metrekarelik alanda yapılırken ardından 2013 yılında 63 bin metrekare ve 2014 yılında da 14 bin 208 metrekarelik bir araziler kiralanmış. Rapora göre başbakanlık Cumhurbaşkanlığı Sarayı arazileri için AOÇ’ye yıllık 163 bin lira kira ödüyor.

Sayıştay Başkanlığı, Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü (AOÇ) 2014 Yılı Denetim Raporu’nu tamamladı.181 sayfalık raporda Atatürk Orman Çiftliği’nin İdari, Mali, İşletme Çalışmaları ve Bilanço durumu ile ilgili ayrıntılı bilgiler yer aldı.

1925 yılında Abdi Paşa'nın eşi Faika Hanım'dan Atatürk tarafından satın alınan 20 bin dönüm arazi üzerinde kurulan ve 11 Haziran 1937 tarihine kadar Atatürk’ün kişisel mülkü olarak işletilerek 102 bin dönüme ulaşan (Aydos Yaylası dahil) çiftlik, bu tarihte Atatürk tarafından Hazine'ye bağışlandı.

Raporda, Atatürk’ün bağış mektubunda arazinin yeşillendirilerek korunması ve geliştirilmesi temel amaç olmasına rağmen, zaman içinde çok değerlenen boş arazilere yönelik taleplerin artmasına engel olunamadığı vurgulandı. AOÇ’nin, Atatürk’ün bağış mektubu ve kuruluş kanunu ile faaliyetleri yürütürken finansmanı esas olarak gayrimenkullerin kiraya verilmesi suretiyle karşıladığı belirtilen raporda, “Ancak bu durum kiracılarla yaşanan önemli sorunları da beraberinde getirmektedir. AOÇ Müdürlüğünün sorunlarının başında; kiracıların kiraladığı açık ve kapalı alanları sürekli genişletme eğilimleri ve Müdürlük aleyhine haksız kazanç sağlama girişimleri gelmektedir. Müdürlüğün kiralık yerlerle ilgili sorunlarının çözülmesi hususunda yapılan girişimler ve alınan mahkeme kararlarına karşın, yıllarca devam ederek AOÇ’nin önünde engel teşkil eden tahliye ve kira alacağı sorunlarının üzerine kararlılıkla gidilmesi gerekmekte. Gerek gayrimenkullerin kiraya verilmesinden ve gerekse imar ve SİT uygulamalarından kaynaklanan arazi ile ilgili sorunların takip edilebilmesi için, AOÇ Müdürlüğünün uygun bir idari yapılanmaya ve medeni hukuk, sözleşme hukuku ve imar mevzuatı konusunda donanımlı personele sahip olması gerekmekte.” ifadelerine yer verildi.

Atatürk Orman Çiftliği’nin 5 Mayıs 1925 yılında yaklaşık 55 bin 540 dekar araziye sahip olduğu belirtilen raporda, “22 bin 240 dekarının (mahkeme kararıyla satışı yapılan 42.7 dekar hariç) devredilmesi veya satılması suretiyle elden çıkarılmış olması nedeniyle 2014 yılı sonu itibarıyla 33 bin 256 dekara gerilemiştir. Çeşitli sebeplerle çiftlik arazilerinde meydana gelen 22 bin 240 dekarlık kayıp toplam Çiftlik arazisinin yüzde 40’ına karşılık gelmektedir. Meydana gelen arazi kayıpları, Atatürk Orman Çiftliğinin arazi bütünlüğünü bozduğundan, halen Çiftliğin elinde bulunan parçalı alanlar işletilmesi bazı sorunlar yaratan mekânlar haline dönüşmüştür. ” denildi.

SAYIŞTAY RAPORU’NDA YER ALAN 2014 YILINDA KİRAYA VERİLEN TAŞINMAZLAR

Sayıştay Raporuna göre Başbakanlık İdari ve Mali İşler Başkanlığı Atatürk Orman Çiftliği’ne ait Marmara köşkü yanında bulunan 63886/5-, 2099/1- ve 2100/16 ada parsel üzerindeki araziyi kiraladı. Kiralanan arazinin kullanım şekli olarak bina olduğu kiralanan toplam arazi genişliğinin 14 bin 208 metrekare olduğu vurgulandı. Başbakanlık İdari ve Mali İşler Başkanlığı kiralama bedeli olarak yıllık 17 bin 760 TL ödediği belirtilen raporda kira başlangıç tarihinin 18 Mart 2014 bitiş tarihinin ise 17 Mart 2029 olduğu vurgulandı.

TİGEM Genel Müdürlüğü Beştepe’de kiraladığı ve bina olarak kullandığı 33 bin 221 metrekarelik arazi için yıllık 37 bin 742 TL kira ödüyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi Cemre Parkı) Arazi Park ve rekreasyon alanı olarak kullandığı Yenimahalle (Cemre Parkı) 71 bin metrekarelik alan için yıllık 155 bin TL kira veriyor. Yine Ankara Büyükşehir Belediyesi Cami Yeri olarak Yenimahalle’de kiraladığı 13 bin 876 metrekarelik alan için yıllık 13 bin 876 TL’yi Yer teslimine müteakip 15 yıl süreli ödeyecek.Başkent Elektrik Dağıtım AŞ (TEDAŞ) Söğütözü’nde yer alan arazi için 3 Şubat 2014’ten 2 Mart 2029 yılına kadar yıllık 5 bin 153 TL kira ödeyecek.Vodafone A.Ş. Baz İstasyonu olarak Macun mevkiindeki 100 metrekarelik alan için yıllık 45 bin 489 lira kira ödüyor. Avea ise Baz İstasyonu olarak Çakırlar mevkiinde kullandığı 100 metrekarelik alan için 55 bin lira kira veriyor.

Sayıştay raporunda Başbakanlık Cumhurbaşkanlığı Sarayı için Atatürk Orman Çiftliği’ne verdiği kira bedeli ve sözleşme durumu ile bilgiler verildi. Rapora göre Başbakanlık İdari ve Mali İşler Başkanlığı Marmara köşkü girişi mevkiinde bulunan 2098/34, 63886/5 ada-parsel numaralı toplam arazi genişliği 62 bin 806 metrekarelik arazi için yıllık 76 bin 64 lira kira ödüyor. AOÇ ile başbakanlık arasında yapılan sözleşme ile kiralama 1 Kasım 2013-31 Ekim 2028 tarihleri arasında yapıldı. Başbakanlık İdari ve Mali İşler Başkanlığı Marmara Köşkü arkasında bulunan 2100/16 ada-parseldeki 60 bin metrekarelik bina olarak kullanılan arazi için ise yıllık 69 bin 293 lira kira ödüyor. AOÇ ile yapılan sözleşmenin tarihi ise 1 Temmuz 2012-30 Haziran 2027 tarihlerini kapsıyor. Başbakanlık İdari ve Mali İşler Başkanlığı Marmara köşkü yanında bulunan 63886/5-,2099/1- ve 2100/16 ada parselde bulunan ve bina olarak kullanılan 14 bin 208 metrekarelik arazi için 17 bin 760 lira kira ödüyor. Kira sözleşmesi 30 Nisan 2014-29 Nisan 2029 tarihlerini kapsayacak.

TAHSİL EDİLEMEYEN 23,7 MİLYON TL’NİN 23,6 MİLYON TL’Sİ ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNE AİT ALACAKLAR

AOÇ Müdürlüğünün 2014 yılı sonu itibariyle 82 adet resmi kurum, 61 adet özel kişi olmak üzere toplam 143 adet kiracısı bulunuyor. AOÇ Müdürlüğü’nün bir kısım taşınmazları gelir sağlanması ve bir kısım kuruluşların ihtiyacının karşılanması amacıyla kısa ve uzun süreli kiraya verildiği belirtilen açıklama da, “Kiralama işlemlerinden geçmiş yıllardan devrolan 5,1 milyon TL alacak ile birlikte 2014 yılında 48 milyon TL tahsil edilmesi gerekirken bunun 24,3 milyon TL’si tahsil edilebilmiştir. Tahsil edilemeyen 23,7 milyon TL’nin 23,6 milyon TL’si Ankara Büyükşehir Belediyesine (ABB) ait alacaklardır. 23,6 milyon TL’nin 20,5 milyon TL’si ise ABB AŞTİ den kaynaklanan kira alacağıdır.” ifadelerine yer verildi.

Kiracılarla ilgili potansiyel sorunlardan birinin inşaat ve tesis yapmak suretiyle açık alanların genişletilmesine ilişkin tasarrufları olduğu belirtilen raporda şu ifadeler yer aldı: “AOÇ arazisinin birinci derece Tarihi ve Doğal SİT alanı olmasına rağmen Müdürlüğe bildirmeden kapalı alan yapmalarıdır. Kuruluşça son yıllarda kiralık arazinin izlenmesini sağlamak üzere, alanın mevcut durumuna ilişkin somut kanıtların (fotoğraf, tutanak vb.) sözleşme dosyalarına konulmaya başlandığı görülmüştür. AOÇ yönetimi bu tür durumlarla karşılaştığında meni müdahale, ecrimisil ve kira artırımlı davalar açarak konuyu yargıya taşımakta ve bu yolla çözüm aramaya çalışmaktadır.”

Hiç yorum yok

Blogger tarafından desteklenmektedir.