Header Ads

Polis 45 derece açıyla atması gereken gaz fişeğini 5 derece açıyla attı, Abdullah Cömert öldü

Kemal Göktaş/Cumhuriyet

Abdullah Cömert davasında fizik uzmanının raporu: Polis 45 derece açıyla atması gereken gaz fişeğini 5 derece açıyla attı, bu ölüme neden oldu.

Hatay’daki Gezi eylemlerinde Abdullah Cömert’in öldürülmesi davasında yargılanan sanık polisin Cömert’i öldüren gaz fişeği atışını öldürme kastıyla mı yoksa ölüm olabileceği konusunda bir kayıtsızlıkla mı attığı düğüm noktası oldu. Savcılık, polis Ahmet Kuş’un bu atışı öldürme kastıyla değil ama ölümün olabileceğini öngörmesine rağmen “olası kastla” yaptığı görüşünü savunarak 20 yıldan 25 yıla kadar hapis cezası talep etti.

Buna karşın Cömert ailesinin avukatları bir fizik uzmanından yapılan atışın açısını tespit etmesini istedi. Uzmanın raporunda atılan gaz fişeğinin yolunu izlemek için fizik formüllerinden yararlanıldı. Uzman görüşleri Cömert’in 35 metreden hedef gözeterek ateş ettiği belirtilerek “kasten öldürme” suçundan ceza verilmesi görüşü dile getirildi.

Fizik bilirkişisinin raporunda Cömert’in ölümüne sebebiyet veren gaz fişeğinin 5 dereceden daha küçük bir açıyla atılmış olduğu, duvara çarpan fişeğin yaklaşık 10 derece açıyla atıldığı kanaati bildirildi.

Fizik bilirkişisinin bu raporunu da dikkate alan Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden Yrd. Doç. Dr. Barış Erman ile Fulya Eroğlu Erman’ın hazırladığı raporda ise silahın yaklaşık 35 metre mesafeden, yatay veya yataya yakın, azami 5 derecelik bir açı ile kullanıldığına dikkat çekilerek şunlar ifade edildi:

“Silahın yere 45 derece ile ateşlenmesine yönelik olarak eğitim alan fail, aykırı kullanımının yaralanma ve ölüme yol açma ihtimali konusunda bilgi sahibidir. Silah, kullanım talimatına aykırı surette, yatay veya yataya yakın bir açı ile ateşlendiğinde, ölüm neticesini doğurmaya elverişlidir. Bu tür bir kullanımın, silahın kullanım talimatına ve failin aldığı eğitime aykırı olduğu konusunda herhangi bir şüphe bulunmamaktadır. Bu durum da failin, bir polis memurundan beklenen tarafsızlıkla değil, karşısındakine zarar verme kastıyla davrandığını gösteren bir unsur olarak değerlendirilebilir. Tartışılması gereken son husus, failin olası kast ile mi, yoksa doğrudan kast ile mi davranmış olduğu sorunudur. Burada belirleyici olan nokta, failin neticenin gerçekleşmesine “olursa olsun” gibi bir yaklaşımının mı bulunduğu, yoksa doğrudan bu neticeyi mi amaçlamış olduğudur. Failin, maktulün bulunduğu yere yönelik hedef gösteren hareketi ve gaz tüfeğini bilerek iki kez aynı bölgeye ateşlemesi dışında, göstericilere yönelik şahsi düşmanca tavrını gösteren ses kayıtların varlığı, fiilin doğrudan kasıtla işlendiği yönünde birer gösterge olarak kabul edilebilir” denildi.

Bu rapor doğrultusunda karar çıkması durumunda sanık polis “kasten öldürme” suçundan müebbet hapis cezası alacak.

Hiç yorum yok

Blogger tarafından desteklenmektedir.