Header Ads

CHP'den Davutoğlu'na sorular: Ensar Vakfı'na devletin bütçesinden ne kadar para verdiniz?


Balıkesir Milletvekili ve Genel Başkan Başdanışmanı Ahmet Akın, Ensar Vakfı'na bütçeden yapılan yardımları Meclis gündemine taşıdı.

Ahmet Akın konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada “AKP tarafından korunup kollandığı, güçlenmesi için her türlü desteğin verildiği, ülkeyi yönetenlerin bütün faaliyetlerine katıldığı Ensar Vakfına ve yine AKP tarafından etkili bir şekilde desteklendiği bilinen benzer dernek ve vakıflara bakanlıklar ile belediyelerin bütçelerinden ne kadar yardım yapıldığı bilinmiyor. Oysa hem kanun hem de yönetmelik açık. Bu yardımlar her yıl şubat ayında kamuoyuna açıklanmak zorunda. Yaptığım incelemelerde bu tür bir açıklama göremedim” diyen Akın bu yardımların mevzuatın açık hükmüne rağmen neden kamuoyuna açıklanmadığını, gizlendiğini anlayamadığını belirtti. Akın, “Ortaya çıkan skandala rağmen özellikle Ensar Vakfının bu ülkeyi yönetenlerce nasıl kıskançlıkla korunduğuna da son bir haftadır bu ülke tanık oluyor. Dün TBMM’de bu yönde verilmiş olan araştırma komisyonu kurulması önergesinin de AKP milletvekillerinin oylarıyla reddedildiğini herkes gördü ” dedi.

Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın’ın Başbakan Ahmet Davutoğlu tarafından yanıtlandırılması istemiyle verdiği soru önergesi şöyle;

“Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin bütçelerinden dernek, vakıf ve birlik gibi kuruluşlara yardım yapılabileceği 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 29. maddesinde düzenlenmiştir. Bu kapsamda vakıf ve derneklere merkezi yönetim kuruluşları ile mahalli idare kuruluşları yardımlar yapmaktadırlar. Bütçe istatistikleri incelendiğinde bu yardım miktarlarında son yıllarda çok ciddi artışların olduğu görülmektedir. Örneğin genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri tarafından vakıf, dernek ve birlik gibi kuruluşlara 2013 yılında 1.580.579.000 TL; 2014 yılında 1.368.170.000 TL; 2015 yılında 1.351.082.000 TL yardım yapılmıştır.

5018 sayılı kanunun 29. maddesinde bu konuyla ilgili olarak çıkarılması öngörülen yönetmelik ise 2006 yılında çıkarılarak Resmi Gazetede yayınlanmıştır. Yönetmelik hükümlerine göre idareler yardım yaptıkları vakıf, dernek ve birlik gibi kuruluşların isim listelerini ve yardım tutarlarını izleyen yılın Şubat ayı sonuna kadar kamuoyuna açıklamaları gerekmektedir.

Bu konuyla ilgili olarak ;

1- Son günlerde adı Karaman’da yaşanan taciz ve tecavüz skandalı ile gündeme gelen Ensar Vakfı ile Karaman Anadolu İmam Hatip ve İmam Hatip Lisesi Mezunları ve Mensupları Derneğine (KAİMDER) genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin bütçelerinden yardım yapılmış mıdır? Bugüne kadar bu kuruluşlara yapılan yardımın toplam miktarı nedir? Yapılan yardımın yıllara, yardımı yapan bakanlık ve belediyelere göre dağılımı nasıldır?

2- Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin bütçelerinden TÜRGEV’e (Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı) bu güne kadar yapılan yardımların toplam miktarı nedir? Yapılan yardımın yıllara, yardımı yapan bakanlık ve belediyelere göre dağılımı nasıldır?

3- Adı geçen kuruluşlara yapılan yardımların amacına uygun olarak kullanılıp kullanılmadığı mevzuat hükümleri doğrultusunda denetlenmiş midir? Denetlendi ise uygun olmayan harcamalar tespit edilmiş midir?

4- Yönetmeliğin amir hükümleri gereğince bu vakıflara yapılan yardımlara ait bilgiler her yılın Şubat ayında ilgili kamu idaresince kamuoyuna açıklanmış mıdır? Açıklandı ise hangi araçlarla açıklanmıştır? Açıklanmadı ise açıklanmama nedeni nedir?”

Hiç yorum yok

Blogger tarafından desteklenmektedir.