Header Ads

Karaman'a giden CHP'li Mehmet Göker: 'Sanık, torpille Karaman'ın en prestijli okuluna döndürülmüş'Başka Haber

Karaman'a giden CHP heyetinde yer alan CHP Burdur milletvekili Mehmet Göker de izlenimlerini TBMM'de paylaştı.

Göker'in konuşması şöyle:

Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri; yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. Yapacağım bu konuşma, bir baba hassasiyetinden ve kürsüye yakışır bir konuşma olmasını istediğimden dolayı mümkün olduğunca yumuşatılarak yapılacaktır, yoksa, çok daha sert olacağı kesindir.

Karaman'da bir öğretmenin en az 10 çocuğa bazı vakıf ve derneğe ait evlerde cinsel istismarda bulunduğu iddiaları basında yer almıştır. Bu iddiaların ardından Karaman Cumhuriyet Başsavcılığının 07/03/2016 tarihinde yaptığı açıklama ile olay netlik kazanmış, 2013-2014 yılları arasında meydana gelen cinsel istismara maruz kalan bir çocuğumuzun psikolojik destek amaçlı götürüldüğü Konya'daki bir psikiyatr doktorun duyarlı ve hassas davranması neticesinde, söz konusu çocuğa cinsel içerikli yayın izlettirildiğinin tespiti sonrasında Konya Cumhuriyet Başsavcılığına başvuruda bulunmuş, ancak Konya Cumhuriyet Başsavcılığı görevsizlik kararı vererek dosyayı Karaman Başsavcılığına iletmiştir. Karaman Başsavcılığının olayın üzerinde titizlikle çalışması sonucunda söz konusu olay ortaya çıkmıştır. Bu konuda göstermiş olduğu hassasiyet nedeniyle Karaman Cumhuriyet Savcılığına ve davanın açıldığı günden itibaren çocukların mahremiyetinin korunması adına vermiş oldukları gizlilik kararı nedeniyle yerel mahkemeye teşekkür ederim. Umarız bu hassasiyet bundan sonra da devam eder.

Bu yaşanan olay sadece Karaman'a mal edilemez. Zira eğitim sistemimizin çağdaş, bilimsel ve laik temellerini tahrip eden, devletimizin kuruluş felsefesine ve rejimine savaş açmış bir zihniyetin eğitim sistemimizi teslim almasından başka bir şey değildir. Sorun toplumsal ahlakımızın çökme noktasına geldiğinin bir göstergesidir ki Sayın Aile Bakanının çocuklarımızı korumak yerine vakfı savunur beyanatta bulunmuş olması bu konumda manidardır.

Yaşanan bu gelişmelerin basına yansıması üzerine Genel Başkanımızın talimatıyla oluşturulan heyetimiz, Karaman iline giderek olayla ilgili araştırmalarını yapmıştır ve yapmaya da devam edecektir. Bu ziyaretteki amaç kesinlikle ve kesinlikle siyasi bir rant elde etme çabası değildir. Hele hele olayı Karaman'a ve Karaman halkına mal etme gibi bir amacımız kesinlikle yoktur. Amacımız, Türkiye'nin değişik bölgelerinde yaşanan bu olayların ortaya çıkması ve sanıkların en üst seviyede cezalandırılmasının sağlanmasıdır. Toplumsal duyarlılık ve hassasiyet adına, bu görüşmelerde mağdur aileler ve çocuklar dâhil edilmemiştir.

Yaşadığımız toplumu derinden etkileyen bu ahlaksız olay nedeniyle yaptığımız görüşmelerde şu sonuçlara ulaştık: Cinsel istismar vakalarının 1 vakıf ve 1 derneğe ait toplam 2 evde gerçekleştirildiği, dosyada kayıtlı 10 çocuğun 9'unda net, 1'inde ise şüpheli tipli bulguların tespit edildiği, savcılığın söz konusu evlerden soruşturma aşamasında haberdar olduğu ve olayın ortaya çıkışından itibaren ivedi ve tam bir gizlilikle soruşturmanın yürütüldüğü, adı geçen şahsın görevden alınarak tutuklandığı bilgisini sizlerle paylaşmak isterim.

Görüşmeler sonucunda heyetimizde oluşan ortak kanaat şudur ki: Dosyanın gizliliği esasına dayanarak bilgi vermekten kaçınılıyor olması altının çizilmesi gereken bir husustur. Özellikle, il millî eğitim müdürünün şahsın görev yaptığı dönemi sorgulamak amacıyla sormuş olduğumuz sorulara net cevap veremeyişi ayrıca bir soru işaretidir. Bu olayın tek bir kişiye mal edilmesi düşünülemez, çok yönlü bir şekilde araştırılmalıdır, olayda sorumluluğu ve ihmali olan herkesin gerekli cezayı alması için ne gerekiyorsa yapılmalıdır.

Sanığın 2014-2015 eğitim-öğretim yılının ikinci döneminde Ayrancı ilçesi Ağızboğaz köyü İlkokuluna altı aylığına geçici görevle gönderilmiş olması, altı ay sonra da Karaman'ın en prestijli okullarına tekrar döndürülmüş olması yine gözlerimizden kaçmayan bir olaydır. Bu görevlendirmenin amacının ne olduğuna sorduğumuz sorularda ulaşamadık. Bu dönüşe kimlerin aracı olduğunun takipçisi olacağız. Bu öğretmenin torpille yer değiştirdiği kesindir. Elinizi vicdanınıza koyun sayın vekiller, torpille yer değiştirmelerin yapıldığını hepimiz biliyoruz ama bu torpilleri uygularken bari sapıkları ayrı tutun.

Bu olaya istinaden Sayın Vali ve başsavcıya ilettiğimiz sanığın Twitter hesabının kapatılması önerisi hâlâ karşılık bulmamıştır. Bu da söz konusu yetkililerin olaya gösterdikleri duyarlılığı ortaya koyması bakımından manidardır.

Karaman'da yaşanan cinsel istismar olayının altında ekonomik zorluklar ve köy okullarının kapatılması sonucu eğitim imkânına erişemeyen çocukların vakıf ve dernek gibi yapıların kaçak evlerine sığınmaları yatmaktadır. Bu ve benzeri olumsuzlukların tekrarlanmaması için özellikle köylerde bulunan çocukların eğitim imkânına erişimlerinin kesin olarak sağlanması gerekmektedir.

Unutulmasın ki Anayasa'nın 41'inci maddesi gereği, devlet, çocuklara yönelik her türlü istismara ve şiddete karşı bütün tedbiri almak zorundadır. Vakıf ve derneğin ilkokul ve ortaokul düzeyinde açmış olduğu evlerin yasal dayanağı yoktur. En önemlisi de 5661 sayılı Yasa ve 652 sayılı Kanun Hükmündeki Kararname'nin ilgili maddesine göre şahıslar ve özel, tüzel kişiler ilk ve ortaöğretim düzeyinde yurt açamazlar.

Değerli Başkan, sayın milletvekilleri, en acısı ve en zoru da cinsel istismar ya da bu tür bir olaya maruz kalmış başka çocukların olup olmadığı saptanırken nasıl bir yol izlenecektir? Cinsel istismara maruz kalan çocukların yaşadıkları fiziksel ve ruhsal travmaların giderilmesi için kim, ne yapacaktır? Millî Eğitim Bakanlığı vakıf, cemaat ve derneklere teslim olmuştur. Millî Eğitim Bakanı aciz içindedir, yaşananları uzaktan izlemektedir, derhâl istifa etmelidir. Sizin deyişinizle, bir istifadan bir şey olmaz.

Yılbaşı kutlamak, karşı cinsle tokalaşmak günah, çocuklara cinsel istismarda bulunmak nefsine yenik düşmek midir? Sadece haber yaptığı için peşine düştüğünüz gazetecileri bırakıp bu tür ahlaksızlıkların tekrar yaşanmaması için suçun üstünü örtmeyin.

Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum.


Hiç yorum yok

Blogger tarafından desteklenmektedir.